Làm thế nào để chỉnh sửa hoặc sắp xếp các kênh trên TV UA49KU6400KXXV?

Ngày cập nhật gần nhất : 24-11-2020

Kích hoạt chức năng Chỉnh sửa kênh: 

Ø  Nhấn nút Home trên điều khiển từ xa.

Home Button

Ø  Chọn mục TV Trực tiếp > Danh sách kênh  

home menu

Ø  Chọn Chỉnh sửa

edit channel

exit menu 

Ø  Sau đó bạn có thể Chỉnh sửa các mục như Sắp xếp lại các kênh TV, Thay đổi số Kênh, Xóa hoặc Khóa Kênh. 

Cảm ơn phản hồi của bạn