Làm thế nào để kết nối TV UA65JS9000 vào mạng không dây?

Ngày Cập nhật Gần nhất : 04-01-2018

Yêu cầu

TV đã tích hợp sẵn adapter Wifi, lắp thêm dapter Wifi bên ngoài là không cần thiết.

1 Kết nối Internet
2 Bộ định tuyến không dây
3 Nếu bảo mật mạng không dây được kích hoạt, cần có mã khóa bảo mật mạng.

· Lưu ý về mạng không dây

4 TV hỗ trợ các giao thức giao tiếp IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Samsung khuyến cáo sử dụng IEEE 802.11n. Nếu không khi bạn xem video bằng kết nối mạng, video có thể được phát không ổn định.
5 Chọn một kênh hiện đang không được sử dụng bởi các bộ định tuyến không dây. Nếu đặt kênh cho bộ định tuyến hiện đang được sử dụng bởi thiết bị khác, kết quả thường bị giao thoa hoặc giao tiếp bị lỗi.
6 Hầu hết các mạng không dây có tùy chọn bảo mật hệ thống. Để kích hoạt tính năng bảo mật hệ thống mạng không dây, bạn cần phải tạo một khóa bảo mật bằng cách sử dụng các ký tự và số. Khóa bảo mật này là cần thiết sau đó để kết nối với mạng không dây.

· Giao thức bảo mật mạng

TV chỉ hỗ trợ các giao thức bảo mật mạng không dây sau đây và không thể kết nối với bộ định tuyến không dây không được chứng nhận:

7 Các chế độ xác thực: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
8 Các kiểu mã hóa: WEP, TKIP, hoặc AES

Nếu chọn chế độ Pure High-throughput (Greenfield) 802.11N và Encryption type (kiểu mã hóa) được thiết lập là WEP, TKIP hoặc TKIPAES (WPS2Mixed) cho AP, TV Samsung sẽ không hỗ trợ kết nối tuân thủ đặc tính kỹ thuật của chứng nhận Wi-Fi mới.

 

Nếu bộ định tuyến không dây hỗ trợ WPS (Wi-Fi Protected Setup), có thể kết nối với mạng qua PBC (cấu hình nút nhấn) hoặc PIN (mã số nhận diện cá nhân). WPS sẽ tự động cấu hình khóa SSID và WPA trong cả hai chế độ.

· Kết nối thông qua trình đơn

Thao tác theo từng bước bên dưới về kết nối TV với WIFI

9 Nhấn nút MENU/123.
Làm thế nào để kết nối TV UA65JS9000 vào mạng không dây?
10 Nhấn Menu ở góc trên bên trái của màn hình.
Làm thế nào để kết nối TV UA65JS9000 vào mạng không dây?
11 Chọn Mạng từ menu phụ.
Làm thế nào để kết nối TV UA65JS9000 vào mạng không dây?
12 Chọn Cài đặt mạng.
Làm thế nào để kết nối TV UA65JS9000 vào mạng không dây?
13 Chọn phương thức kết nối mạng không dây, và TV sẽ tự động bắt đầu tìm kiếm các mạng không dây nằm trong phạm vi.
Làm thế nào để kết nối TV UA65JS9000 vào mạng không dây?
14 Chọn mạng không dây SSID từ danh sách, và sau đó nhấn vào kết nối. Nếu SSID không được quảng bá, có thể tự thêm mạng SSID bằng cách chọn Thêm mạng.
Làm thế nào để kết nối TV UA65JS9000 vào mạng không dây?
15 Nếu mạng được bảo vệ mật khẩu, cần phải nhập mật khẩu mạng không dây, khi hoàn tất chọn Xong để tiếp tục.
Làm thế nào để kết nối TV UA65JS9000 vào mạng không dây?

Lưu ý:  Nếu có bảo mật cao trên mạng hoặc cần thiết lập thông tin mạng thủ công, sử dụng pad điều hướng để chọn Cài đặt IP.

16 TV sẽ cố gắng để kết nối đến mạng không dây. Nếu kiểm tra thành công, “TV đã được kết nối với internet” sẽ hiển thị trên màn hình, chọn Đóng để thoát cài đặt mạng. Trở về menu Mạng. Nhấn EXIT để thoát MENU.

Không tìm thấy nội dung bạn tìm kiếm? Chúng tôi ở đây để trợ giúp bạn

Trực tuyến

24 giờ, 7 ngày trong tuần

Email

Chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 24 giờ từ khi nhận được yêu cầu của bạn

Email CEO

Gửi phản hồi đến CEO Samsung Việt Nam

Gọi điện thoại

1800-588-855sản phẩm di động

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

1800-588-889các sản phẩm khác

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

* Để biết thêm thông tin về máy in, vui lòng truy cập trang web của HP .

Hỗ trợ trực tiếp

Trung tâm bảo hành Samsung

Tìm hiểu thêm về trợ giúp trực tiếp

Liên hệ