Làm thế nào để sử dụng chức năng Screen Mirroring của SMART TV?

Ngày Cập nhật Gần nhất : 2017-12-28

Screen Mirroring (Chia sẻ màn hình của thiết bị di động với màn hình TV): Kết nối không dây một thiết bị di động hỗ trợ Screen Mirroring với TV và phát video, các tập tin âm thanh được lưu trữ trên thiết bị lên TV. Mirroring hỗ trợ phát video và các tập tin âm thanh được lưu trữ trên thiết bị di động trên đồng thời cả TV và thiết bị di động.  

 
- Menu: Mạng → Screen Mirroring. 

- Để sử dụng chức năng Screen Mirroring, các thiết bị di động phải hỗ trợ chức năng Mirroring như All Share Cast, WiDi (phiên bản từ 3.5 về sau) hoặc Miracast. Để kiểm tra xem điện thoại di động hỗ trợ hay không, vui lòng truy cập trang web của nhà sản xuất thiết bị di động.

- Các video hoặc âm thanh được phát liên tục hoặc có thể dừng lại sẽ tùy thuộc vào điều kiện mạng.    

1 Kết nối thông qua một thiết bị di động.

1. Trên thiết bị di động, khởi động Sreen Mirroring. Các thiết bị điện thoại di động sẽ tìm kiếm các thiết bị có sẵn để kết nối.

2. Trong danh sách kết quả tìm kiếm, chọn TV. TV sẽ hiển thị một cửa sổ pop-up ở phía trên cùng của màn hình.

3. Trong cửa sổ pop-up, chọn “Cho phép” để kết nối các thiết bị di động.

- Tất cả thiết bị di động đã được cho phép trước đó sẽ tự động kết nối mà không cần phê duyệt lại.

- Nếu chọn “Từ chối”, các thiết bị không thể kết nối. Ngoài ra, nếu đã thiết lập kết nối của thiết bị là “Từ chối” thì sẽ không thể kết nối khi thử lại, trừ khi phải thay đổi trạng thái kết nối của nó.

- Để thay đổi tình trạng kết nối của một thiết bị đã từ chối, chọn Mạng → Screen MirroringTr.quản lý t.bị, chọn thiết bị muốn cấp phép và sau đó chọn “Cho phép”.

- Thiết bị di động có thể sẽ không tìm thấy TV. Trong trường hợp này, hãy tham khảo thêm từ "Không tìm thấy TV trên điện thoại di động''.

2 Không tìm thấy TV trên điện thoại di động.

 1. Chọn "Mạng" → "Screen Mirroring" và chọn tiếp "Screen Mirroring".
Chức năng Screen Mirroring sẽ được khởi động. Ngời ra cũng có thể khởi động chức năng Screen Mirroring bằng cách nhấn phím SOURCE trên điều khiển và chọn "Screen Mirroring" từ danh sach nguồn ở phía trên cùng của màn hình.
 
2. Mở "Screen Mirroring" trên thiết bị di động. Thiết bị sẽ tìm kiếm tất cả các thiết bị đã sẵn sàng kết nối.
 
3. Chọn TV từ danh sách các thiết bị sẵn sàng kết nối. TV sẽ tự động cho phép kết nối và quá trình kết nối thành công. Nếu thiết bị di động không thể kết nối, hãy thử tắt và mở lại TV. 

3 Quản lý trạng thái kết nối của các thiết bị di động đã được kết nối trước đó.

Chức năng này chỉ sẵn sàng nếu trước đây có các thiết bị đã kết nối với TV hoặc trước đó đã thử kết nối nhưng bị từ chối.   
       
1. Mạng → Screen Mirroring → Tr.quản lý t.bị. TV hiển thị một danh sách các thiết bị đã kết nối trước đây với TV hoặc đã thử kết nối với TV và bị từ chối. Trạng thái của các kết nối (Cho phép/ Từ chối) cũng được hiển thị.

2. Trong cửa sổ pop-up, có thể lựa chọn “Cho phép”, “Từ chối” hoặc “Xóa” các thiết bị từ danh sách hiển thị.

Không tìm thấy nội dung bạn tìm kiếm? Chúng tôi ở đây để trợ giúp bạn

Trực tuyến

24 giờ, 7 ngày trong tuần

Email

Chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 24 giờ từ khi nhận được yêu cầu của bạn

Email CEO

Gửi phản hồi đến CEO Samsung Việt Nam

Gọi điện thoại

1800-588-855sản phẩm di động

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

1800-588-889các sản phẩm khác

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

* Để biết thêm thông tin về máy in, vui lòng truy cập trang web của HP .

Hỗ trợ trực tiếp

Trung tâm bảo hành Samsung

Tìm hiểu thêm về trợ giúp trực tiếp

Liên hệ