Sử dụng điều khiển giọng nói trên TV HU9000 như thế nào?

Ngày cập nhật gần nhất : 24-11-2020

Có thể truy cập vào tùy chọn Menu và chọn chức năng điều khiển bằng giọng nói.

Để nhận dạng giọng nói hiệu quả hơn, nói chậm và rõ ràng bằng ngôn ngữ đã thiết lập.

Hệ thống → Đ.khiển giọng nói → Ngôn ngữ.

- Điều khiển giọng nói có hai chế độ: điều khiển giọng nói tương tác và điều khiển bằng giọng nói bắt buộc.

Điều khiển giọng nói tương tác cho phép điều khiển theo kiểu "đàm thoại" với TV.

Điều khiển giọng nói bắt buộc đòi hỏi phải sử dụng các lệnh đã được xác lập.

Để sử dụng điều khiển bằng giọng nói tương tác, phải thiết lập SMART HUB, đặt đồng hồ và đồng ý với các điều khoản với người sử dụng. Nếu cố gắng sử dụng điều khiển bằng giọng nói tương tác mà không hoàn thành tất cả các yêu cầu, TV sẽ hiển thị một pop-up thông báo. Nếu các cửa sổ pop-up xuất hiện, hãy làm theo các hướng dẫn trên màn hình và hoàn thành các thiết lập cần thiết. Điều khiển bằng giọng nói bắt buộc sẽ sẵn sàng, bỏ qua các thiết lập điều khiển tương tác.

- Hãy đọc qua các hướng dẫn trước khi sử dụng điều khiển bằng giọng nói.

1 Nhấn nút VOICE trên điều khiển thông minh. Khi biểu tượng microphone xuất hiện trên màn hình, có thể sử dụng các chức năng điều khiển bằng giọng nói.
2 Nói một lệnh. Có thể sử dụng điều khiển giọng nói để điều khiển TV trong khi đang xem một chương trình truyền hình hoặc video.
Sử dụng điều khiển giọng nói trên TV HU9000 như thế nào?

※ Nói lệnh trong khoảng cách 4-6 inches đến micro của điều khiển thông minh. Các lệnh bằng giọng nói có thể sẽ không được nhận diện nếu nói quá nhỏ hay quá lớn. Âm lượng tối ưu cho các lệnh bằng giọng nói là trong khoảng 75db - 80db.

1 Hướng dẫn sử dụng Nhận diện giọng nói:

- Di chuyển trỏ: Nói "Focus Left", "Focus Right", "Focus Down", "Focus Up" để di chuyển trỏ. Những lệnh này có thể chỉ được sử dụng trong các tình huống khi con trỏ có thể được di chuyển.

- Lựa chọn một mục: Nói "Select" để xác nhận chọn lựa.

- Xem tất cả các lệnh bằng giọng nói: Nói "Help" để hiển thị một danh sách các lệnh bằng giọng nói theo từng danh mục. Đọc tên của một danh mục.

- Tắt Voice Control: Nói "Close Voice Recognition" hoặc bấm vào nút VOICE trên điều khiển. Việc này sẽ ngừng lại chức năng điều khiển bằng giọng nói.

- TV chỉ nhận diện giọng nói được thiết lập trước. Các lệnh bằng giọng nói có thể khác với hướng dẫn này tùy thuộc vào các phiên bản của TV.

2 Sử dụng Điều khiển giọng nói tương tác:

- Điều khiển bằng giọng nói tương tác cho phép thiết lập lịch biểu các kênh truyền hình, truy cập VODs (truyền hình theo yêu cầu), tìm kiếm, khởi động ứng dụng và thực hiện các chức năng khác nhau bằng cách sử dụng lệnh thoại được chỉ định mà không cần phải nhớ các lệnh hoặc các từ khóa cụ thể. Ví dụ: nói "Schedule Viewing *** (Tiêu đề)", để chỉ định TV sắp xếp thời gian xem lại một chương trình truyền hình.

3 Mở/ tắt chức năng giọng nói của TV.

- Mở/ tắt các phản hồi bằng giọng nói của TV với các lệnh điều khiển bằng giọng nói của người sử dụng.

- Chọn Hệ thống → Đ.khiển giọng nói và chọn Giọng nói TV. Chức năng này chỉ có sẵn tại Mỹ và Canada.

4 Lựa chọn giọng nói Nam/ Nữ của TV.

- Chọn Hệ thống → Đ.khiển giọng nói → Voice Gender và chọn giọng Nam hoặc giọng Nữ cho giọng nói của TV.

Chức năng này chỉ có sẵn tại Mỹ và Canada.

Cảm ơn phản hồi của bạn

RC01_Static Content : This text is only displayed on the editor page