Hướng dẫn khắc phục TV tự tắt nguồn

Ngày cập nhật gần nhất : 31-03-2021

Nếu TV Samsung của bạn tự tắt, hãy thử vô hiệu hóa một số tính năng tiết kiệm năng lượng của TV.

1 Tắt Bộ định giờ ngủ

Bộ định giờ ngủ sẽ tự động tắt TV sau một thời gian thiết lập trước. Bạn vào Cài đặt > Hệ thống > Thời gian > Bộ định giờ ngủ > chọn Tắt.

sleep-timer
2 Tắt Tự động tắt nguồn

Giải pháp tiết kiệm của TV sẽ tự động tắt TV sau một thời gian không nhận được bất kỳ thao tác nào từ người dùng, nhằm mục đich tiết kiệm năng lượng.

Bạn vào Cài đặt > Hệ thống > Giải pháp tiết kiệm > Tự động tắt nguồn > chọn Tắt.

eco-solution

Cảm ơn phản hồi của bạn

RC01_Static Content : This text is only displayed on the editor page