Làm thế nào để tự chuẩn đoán kiểm tra hình ảnh trên TV Samsung ?

Ngày cập nhật gần nhất : 12-11-2020

TV Samsung có một chế độ dùng để tự chuẩn đoán kiểm tra hình ảnh, nếu TV của bạn có gặp vấn đề nào về hình ảnh có thể làm theo các bước sau để tự kiểm tra xem TV có bình thường hay không?

1 Bước 1: Bấm phím "Menu" trên điều khiển từ xa hoặc phím "Phím có hình ngôi nhà --> di chuyển qua mục có hình bánh răng cưa cài đặt" sau đó di chuyển phím điều hướng xuống mục "Hỗ trợ"
2 Bước 2: Giao diện kiểm "Kiểm tra hình ảnh" sẽ xuất hiện. Bấm "OK" để bắt đầu kiểm tra hình ảnh.
3 Bước 3: Hình ảnh chuẩn dùng để kiểm tra hình ảnh xuất hiện.

Bạn hãy nhìn thật kỹ vào hình ảnh bên dưới xuất hiện trên TV, để kiểm tra xem TV có bất kì vấn đề bất thường nào hay không. Nếu không có vấn đề gì bất thường có nghĩa là chất lượng hiển thị hình ảnh của TV hoàn toàn bình thường. Vấn đề hình ảnh bất thường có thể xảy ra vì nguồn hình ảnh không đạt chất lượng.

4 Bước 4: Bảng hiện thị sẽ hiển ra để hỏi bạn có còn thấy sự cố trong hình ảnh hay không? Nếu bạn chọn có chuyển sang Bước 5.
5 Bước 5: Một hình ảnh phổ màu khác sẽ xuất hiện.

Tiếp tục một cửa sổ mới sẽ xuất hiện. Chọn "Có" nếu bạn vẫn nhìn thấy vấn đề về hình ảnh.

6 Bước 6: Hình ảnh kiểm tra thứ 3 sẽ xuất hiện.

Chọn "Có " Nếu vẫn phát hiện thấy vấn đề về hình ảnh xuất hiện

7 Bước 7: Cửa sổ hiển thị kết quả kiểm tra hình ảnh bằng phương pháp "Tự chuẩn đoán hình ảnh"

Nếu hình ảnh kiểm tra có vấn đề bất thường vui lòng liên hệ Trung tâm chăm sóc khách hàng Samsung để được hỗ trợ.

Nếu hình ảnh kiểm tra bình thường kết quả sẽ trả về như sau:

Cảm ơn phản hồi của bạn

RC01_Static Content : This text is only displayed on the editor page