Hướng dẫn tạo tài khoản Samsung (Samsung Account) trên TV

Ngày cập nhật gần nhất : 29-03-2021

Hiện tại, bạn sẽ không thể tạo tài khoản Samsung (Samsung account) trực tiếp từ TV Samsung.

Bạn vui lòng sử dụng máy tính hoặc thiết bị di động và thao tác như hướng dẫn tại đây.

Cảm ơn phản hồi của bạn

RC01_Static Content : This text is only displayed on the editor page