TV không thể kết nối mạng Internet bằng cáp LAN (hay WIFI). Làm thế nào để khắc phục?

Ngày Cập nhật Gần nhất : 2017-12-28

Cần kiểm tra cài đặt mạng theo cách sau: Menu - Mạng - Cài đặt mạng - Chọn kết nối bằng cáp LAN hay adapter bên trong (wifi), sau đó nhấn bắt đầu. Nếu thành công, màn hình sẽ báo hoàn tất kết nối.

TV không thể kết nối mạng Internet bằng cáp LAN (hay WIFI). Làm thế nào để khắc phục?

Nếu không thành công, màn hình sẽ hiển thị thông báo sau: 

TV không thể kết nối mạng Internet bằng cáp LAN (hay WIFI). Làm thế nào để khắc phục?

Hình ảnh hiển thị đánh dấu X từ tivi tới moderm -  có nghĩa tivi chưa kết nối được tới moderm, vui lòng kiểm tra lại dây kết nối hoặc wifi.

 

Còn nếu tivi hiển thị bảng thông báo lỗi,

TV không thể kết nối mạng Internet bằng cáp LAN (hay WIFI). Làm thế nào để khắc phục?

hình ảnh hiển thị đánh dấu X từ moderm tới hình quả địa cầu, tivi đã kết nối moderm nhưng không nhận địa chỉ IP, cần cài đặt lại IP thủ công.

TV không thể kết nối mạng Internet bằng cáp LAN (hay WIFI). Làm thế nào để khắc phục?

Cần kết nối dây cáp Lan vào tivi để kiểm tra các thông số như IP address, Subnet Mask, Gateway, DNS server rồi sau đó nhập thủ công vào tivi .

Không tìm thấy nội dung bạn tìm kiếm? Chúng tôi ở đây để trợ giúp bạn

Trực tuyến

24 giờ, 7 ngày trong tuần

Email

Chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 24 giờ từ khi nhận được yêu cầu của bạn

Email CEO

Gửi phản hồi đến CEO Samsung Việt Nam

Gọi điện thoại

1800-588-855sản phẩm di động

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

1800-588-889các sản phẩm khác

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

* Để biết thêm thông tin về máy in, vui lòng truy cập trang web của HP .

Hỗ trợ trực tiếp

Trung tâm bảo hành Samsung

Tìm hiểu thêm về trợ giúp trực tiếp

Liên hệ