Chọn vị trí và ngôn ngữ của bạn.

Galaxy Tab S8 I S8+ I S8 Ultra

Một canvas bản rộng với chiếc điện thoại của bạn làm bảng màu*

Camera Ultra Wide tự động theo sát từng chuyển động của bạn*

Kết nối mọi người với Google Duo*

Bậc thầy đa nhiệm*

Buying Tool

Thiết bị

Vui lòng chọn thiết bị

Khả năng kết nối

Màu sắc

Thu cũ đổi mới

Nay đã áp dụng đồng thời cho nhiều thiết bị từ các thương hiệu khác nhau và thiết bị vỡ màn hình.

Galaxy Tab S8 I S8+ I S8 Ultra

  • * Tính năng có sẵn trong Galaxy Tab S8 l S8 + l S8 Ultra. Thiết bị được minh họa là Galaxy Tab S8 Ultra. Hình ảnh màn hình được mô phỏng cho mục đích minh họa. Galaxy S22 Ultra được bán riêng.
  • * Tính năng có sẵn trong Galaxy Tab S8 l S8 + l S8 Ultra. Thiết bị được minh họa là Galaxy Tab S8 Ultra. Hình ảnh màn hình được mô phỏng cho mục đích minh họa.
  • * Tính năng có sẵn trong Galaxy Tab S8 l S8 + l S8 Ultra. Thiết bị được minh họa là Galaxy Tab S8 Ultra. Hình ảnh màn hình được mô phỏng cho mục đích minh họa. Galaxy S22 Ultra và Buds Pro được bán riêng. Google duo là thương hiệu của Google LLC.
  • * Tính năng có sẵn trong Galaxy Tab S8 l S8 + l S8 Ultra. Thiết bị được minh họa là Galaxy Tab S8 Ultra. Hình ảnh màn hình được mô phỏng cho mục đích minh họa. Bao da kèm bàn phím được bán riêng. Google duo là thương hiệu của Google LLC.

We recommend to set as below to see optimized screen

  • Option 01

    Rotate the device until it is horizontal to view the screen in landscape mode.

  • Option 02

    Tab on desktop version in the browser.