Gear S2. Dành Riêng Cho Phong Cách Của Bạn

scroll down
Example of a personalized Gear S2 Hình ảnh minh hoạ một chiếc Gear S2 Cá Nhân
Skip to Custom area
 1. Choose your personalized Gear S2

  • Bạc
  • Xám Đậm
  • Cổ Điển
  1 2
 2. CÁC MẶT ĐỒNG HỒOpen Watch Face Menu.
  • Basic
  • Nike Watch face
  • neon
  • Classic
  • Pixel Heart
  • World time
  • my photo
  • Modern Utility
  • Modern Utility
  • Classic
  • basic
  • twitter-trends
  • basic
  • Activity Sparkles
  • Activity Bubbles
  • Digital
  • basic
  • Classic
  • neon
  • Large
  • Heart Wave
  • basic
  • Chronograph
  • basic
  • basic
  • Classic
  • Activity Sparkles
  • neon
  • basic
  • Classic
  • Classic
  • Modern Utility
  • neon
  • Classic
  • basic
  • basic
  • Modern Utility
  • Classic
  • basic
  • basic
  • basic
  • Classic
  • basic
  • Classic
  • basic
  • World time
  • Modern Utility
  • basic
  • basic
  • Classic
  • basic
  • Modern Utility
  • LINE - CONY
  • LINE - SALLY
  • LINE - BROWN
  • LINE - LEONARD
  • POESI - A. Mendini
  • Quadro - A. Mendini
  • FIORE - A. Mendini
  • GIRO - A. Mendini
  1 2 3 4
  See all

Tất Cả Là Của Bạn

Tất cả đã sẵn sàng. Trên tay bạn giờ đây là đồng hồ Gear S2 đầy phong cách. Chiếc đồng hồ tượng trưng cho cá tính của bạn.

Gear S2 Cá Nhân trên cổ tay Gear S2 Cá Nhân trên cổ tay

Gear S2

Dark Gray
$350

Band

Dark Brown
$26

Total

$376
Time to choose Select your Carrier or a preferred retailer