Тежка промишленост

Samsung C&T Engineering & Construction Group

Samsung C&T Engineering & Construction Group

Samsung C&T Engineering & Construction Group предлага на клиентите си отлично качество с най-напредналата в света технологична експертиза и опит в областите на архитектурата, гражданското строителство, индустриалното строителство и застрояването на жилищни квартали.

Samsung Heavy Industries

Samsung Heavy Industries

Samsung Heavy Industries, водеща фирма в областта на корабостроенето и офшорното развитието, въвежда нови технологии и водещи услуги в различни сектори на промишлеността, включително висококачествено корабостроене, енергийни решения и системи за енергия и управление.

Samsung Engineering

Samsung Engineering

Samsung Engineering е водещ специалист в областта на машиностроенето, снабдяването, строителството и управлението на проекти за световните пазари.