Гаранционна информация

ПОЛИТИКА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА

Всички продукти на Samsung в България имат гаранционен срок, който е съобразен с изискванията на българското законодателство:

Продуктова група
LCD телевизор
Гаранционен период, месеци
24
Продуктова група
Плазмен телевизор
Гаранционен период, месеци
24
Продуктова група
LCD монитор
Гаранционен период, месеци
24
Продуктова група
LFD монитор (Широкоформатен дисплей)
Гаранционен период, месеци
36
Продуктова група
DVD рекордер
Гаранционен период, месеци
24
Продуктова група
Домашно кино
Гаранционен период, месеци
24
Продуктова група
DVD плейър
Гаранционен период, месеци
24
Продуктова група
Мултифункционален принтер
Гаранционен период, месеци
24
Продуктова група
Лазерен принтер
Гаранционен период, месеци
24
Продуктова група
Факс
Гаранционен период, месеци
24
Продуктова група
Мастиленоструен принтер
Гаранционен период, месеци
24
Продуктова група
Пералня
Гаранционен период, месеци
24
Продуктова група
Съдомиялна
Гаранционен период, месеци
24
Продуктова група
Микровълнова печка
Гаранционен период, месеци
24
Продуктова група
Готварска печка
Гаранционен период, месеци
24
Продуктова група
Плот за вграждане
Гаранционен период, месеци
24
Продуктова група
Камера/Фотоапарат
Гаранционен период, месеци
24
Продуктова група
Прахосмукачка
Гаранционен период, месеци
24
Продуктова група
Климатик
Гаранционен период, месеци
24
Продуктова група
Side by side хладилник
Гаранционен период, месеци
24
Продуктова група
Хладилник
Гаранционен период, месеци
24
Продуктова група
Мобилен телефон
Гаранционен период, месеци
24
Продуктова група
Аудио/стерео
Гаранционен период, месеци
24
Продуктова група
Фото рамка
Гаранционен период, месеци
24
Продуктова група
МР3 плейър
Гаранционен период, месеци
24
Продуктова група
Проектор
Гаранционен период, месеци
24
Продуктова група
Преносим компютър
Гаранционен период, месеци
24

Възможни са вариации в продуктовите подгрупи. За конкретна информация, моля вижте документацията, която придружава Вашия продукт.

Общи условия

 1. 1. Гаранцията на продукта е валидна само когато той е придружен с:
  • - Оригинален документ за покупка (касова бележка, фактура, договор за лизинг).
  • - Правилно и изцяло попълнена гаранционна карта (модел, фабричен номер, дата на продажба, подпис и печат на продавача, подпис на клиента).
  • - Други документи.
   1.1л Samsung си запазва правото да откаже гаранционно обслужване, ако данните попълнени в гаранционната карта са преправяни, задраскани или дописвани. 
 2. 2. При възникване на повреда, задълженията на Samsung са:
  • - Да ремонтира дефектиралото изделие в рамките на законовия срок от 30 дни или
  • - Да подмени дефектиралото изделие по свое усмотрение.

  В случай на замяна на продукта, той може да бъде заменен със същия модел или с друг еквивалентен модел, който има същите функционални и технически характеристики като оригиналният продукт.

 3. 3. Гаранционния ремонт трябва да бъде извършен в Оторизиран Сервизен Център на Samsung. Гаранцията на продукта няма да важи, в случай че е извършен ремонт в неоторизиран сервизен център или от неоторизирано лице.
 4. 4. Гаранцията не покрива никой от изброените случаи:
  • - Извършване на периодични контролни проверки, обслужване, ремонтиране или подмяна на части, изхабени в следствие на нормална експлоатация.
  • - Външни козметични части – аксесоари, адаптери, батерии, кабели, предпазители, дистанционни управления и други части с ограничен сервизен живот.
  • - Дефекти причинени от неправилна употреба или монтаж (претоварване, механични повреди, сътресение, удар, въздействие на температура, влага, течности, прах, храна, напитки, предмети, растения, животни, насекоми, токсични вещества или други фактори извън допустимите граници), използването на продукта по начин различен от описания в Указанието за употреба.
  • - Когато не са спазени условията описани в Указанието за употреба, за транспорт, монтаж, инсталация, експлоатация и съхранение.
  • - Повреди причинени от токови удари, гръмотевици, наводнения, пожари, войни, граждански неподчинения, форсмажорни обстоятелства, работа с нестандартна захранваща мрежа или други външни въздействия извън контрола на Производителя, Вносителя и Търговеца.
  • - Всички течно кристални дисплеи (LCD), плазма дисплеи и OLED дисплеи, независимо от производството си, след време губят част от яркостта си.
  • - Модификации извършени заради разлики в метода на излъчване в различните страни.
  • - Модификации извършени, за да може изделието да функционира в страна, за която не е произведено.
  • - Ремонт извършен от неоторизиран сервиз център или от неоторизирано лице.
  • - При работа с нестандартна захранваща мрежа, с други неподходящи или нестандартни устройства, с нестандартна кабелна мрежа, неоригинални зарядни устройства, батерии, консумативи, носители и др.
  • - Samsung и Оторизираните Сервизни Центрове не носят отговорност за загуба на данни и информация от дефектните устройства.
 5. 5. Гаранцията не ограничава правата на потребителя определени от Българското законодателство.
 6. 6. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно разпоредбите на ЗЗП.

Европейска блок-гаранция

 • - Ограничена гаранция от производителя Самсунг (Европейска блок-гаранция).
 • Самсунг предоставя ограничена гаранция на производител за крайните потребители, които купуват в Европейското икономическо пространство и Швейцария, Сърбия, Черна Гора, Македония, Албания, Босна, Косово ("Европа") продукт, предлаган от Самсунг в Европа. Крайните потребители могат да получат гаранционно обслужване в цяла Европа. Правото на гаранция (срокът на гаранцията и предоставеният сервиз) ще съответства на предвиденото в държавата, където е предявена рекламацията. Забележете, че това е доброволна гаранция от производителя и дава права в добавка към, но не засяга законовите права на крайните потребители по приложимото национално законодателство във връзка с продажбата на стоки.

  За да предявят рекламация по тази гаранция, крайните потребители трябва да представят оригиналния документ за покупката (т.е. когато продуктът е продаден първоначално на крайният потребител).

  Промоциите, които удължават или подобряват условията по гаранцията на производителя, зависят от държавата и не може да бъдат предявявани в други държави, които не предлагат промоцията.

  Ако имате допълнителни въпроси, свържете се с центъра за обслужване на клиенти на Самсунг на 0800 11 131.