Финансови услуги

Samsung Life Insurance

Samsung Life Insurance

Samsung Life Insurance е най-голямата застрахователна компания в Южна Корея и е сред водещите по Национален индекс на удовлетвореност на потребителите (NCSI). Тя се гордее с това, че е ориентирана към клиента и е партньор в живота с големия си брой застраховани лица.

Samsung Fire and Marine Insurance

Samsung Fire & Marine Insurance

Samsung Fire & Marine Insurance, водеща компания за финансови услуги, предлага глобално конкурентни полици и услуги в различни региони, включително САЩ, Европа, Китай, Индонезия, Виетнам и Корея.

Samsung Card

Samsung Card

Samsung Card е интегрирана компания за финансови услуги, която поддържа разумните разходи и всекидневните удобства, като предлага привилегии, които подобряват качеството на живот на клиентите на компанията.

Samsung Securities

Samsung Securities

Samsung Securities, водеща финансово-инвестиционна компания в Корея, предоставя услуги за управление на активи на индивидуални инвеститори чрез водещи на пазара продукти и услуги, а на институции предлага посреднически услуги въз основата на конкурентни проучвания и ИТ възможности.

Samsung Asset Management

Samsung Asset Management

Samsung Asset Management, водещата компания за управление на инвестиции в Корея, е специализирана в управлението на инвестиционни тръстове и взаимни фондове, консултантски и подобни продукти и услуги.

Samsung Venture Investment

Samsung Venture Investment

Samsung Venture Investment е фирма за рисков капитал, която инвестира в бизнеси, ориентирани към бъдещето, в различни индустрии и предлага цялостно решение, което включва не само инвестиционни фондове но и помощ при управление, техническа помощ и търговска регистрация.