2014 профил

Общи задължения

Общите пасиви на Samsung за 2013 г. са 298,3 милиарда долара. Графика показва, че общите пасиви постоянно се увеличават от 2009 г. насам, като през 2009 г. са 182 милиарда долара, през 2010 г. са 202,6 милиарда долара, през 2011 г. са 224,7 милиарда долара, през 2012 г. са 260,8 милиарда долара, и през 2013 г. са 298,3 милиарда долара. (Валутата е щатски долари.)

Финансови акценти за 2014

(Сума в милиарди)


Финансови акценти за 2014
Суми в млрд. Вонове Долари Евро
Нетни продажби* 333.891,7 305,0 229,7
Общо активи 558.777,4 529,5 383,7
Общи задължения 314.840,1 298,3 216,2
Общ брой акционерни дялове 243.937,3 231,2 167,5
Нетни приходи* 24.151,7 22,1 16,6

Информация за обменния курс

  • Среден годишен обменен курс вон / щатски долар: 1.095,04 / 1 $. Вон / евро: 1.453,56 / 1 €.
  • Вонове / Щатски долари към 31 декември, 2013 г.: 1.055,30 / 1 $. Вон / евро: 1.456,26 / 1 €.