2014 профил

Нетни приходи

13,8 милиарда долара през 2009 г., 21,2 милиарда долара през 2010 г., 18,3 милиарда долара през 2011 г., 26,2 милиарда долара през 2012 г. и 22,1 милиарда долара през 2013 г. (Валутата е щатски долари.)

Финансови акценти за 2014

(Сума в милиарди)

Финансови акценти за 2014
Суми в млрд. Вонове Долари Евро
Нетни продажби* 333.891,7 305,0 229,7
Общо активи 558.777,4 529,5 383,7
Общи задължения 314.840,1 298,3 216,2
Общ брой акционерни дялове 243.937,3 231,2 167,5
Нетни приходи* 24.151,7 22,1 16,6

Информация за обменния курс

  • Среден годишен обменен курс вон / щатски долар: 1.095,04 / 1 $. Вон / евро: 1.453,56 / 1 €.
  • Вонове / Щатски долари към 31 декември, 2013 г.: 1.055,30 / 1 $. Вон / евро: 1.456,26 / 1 €.