2014 профил

Служители

Броят на служителите в Samsung през 2013 г. е 489.000. Графика показва, че броят на служителите варира от 2009 г. насам, като през 2009 г. те са 275.000, през 2010 г. са 344.000, през 2011 г. са 380.000, през 2012 г. са 425.000, и през 2013 г. са 489.000. (Стойностите са в хиляди.)

Финансови акценти за 2014

(Сума в милиарди)

Финансови акценти за 2014
Суми в млрд. Вонове Долари Евро
Нетни продажби* 333.891,7 305,0 229,7
Общо активи 558.777,4 529,5 383,7
Общи задължения 314.840,1 298,3 216,2
Общ брой акционерни дялове 243.937,3 231,2 167,5
Нетни приходи* 24.151,7 22,1 16,6

Информация за обменния курс

  • Среден годишен обменен курс вон / щатски долар: 1.095,04 / 1 $. Вон / евро: 1.453,56 / 1 €.
  • Вонове / Щатски долари към 31 декември, 2013 г.: 1.055,30 / 1 $. Вон / евро: 1.456,26 / 1 €.