Ценности и философия

Философия и цели на Samsung

Samsung следва проста бизнес философия: да посвети таланта и технологиите си на създаването на първокачествени продукти и услуги, които допринасят за по-добро глобално общество. За да постигне това, Samsung цени високо хората и технологиите си.

В основата са човешките ресурси и технологиите

  • По-добро развитие на човешките ресурси и техническо превъзходство, благодарение на управленчески принципи
  • Увеличаване на синергията върху цялостната система на управление посредством човешките ресурси и технологиите

Основни елементи на управлението

Създаване на най-добрите продукти и услуги

  • Създаване на продукти и услуги за най-голяма степен на удовлетвореност за клиентите
  • Запазване на първото място в света в същия отрасъл

Цели на компанията (вътрешни цели)

И в полза на обществото

  • В полза на общите интереси и по-добър живот
  • Следване на мисията на компанията като член на обществото

Цели на компанията