ИТ и мобилни комуникации

Samsung Electronics дължи растежа си и първокласните си постижения на технологичното новаторство.
Доказателство са годишните ни продажби на повече от 400 милиона мобилни устройства по цял свят, задвижвани от удивителната ни технология за смартфони. Нашето телекомуникационно оборудване и решения са в основата на глобалното разпространение на 4G. А технологиите ни за цифрови изображения обогатяват живота на хората, като не само улавят специалните моменти, но и като позволяват спомените да бъдат споделени веднага, навсякъде и по всяко време.

Бизнес с мобилни комуникации С фокус върху иновации, вдъхновени от хората, винаги се стремим към по-голяма стойност и повече удобство за нашите клиенти.

Mobile Communications Business

Бизнес с мрежи Предоставяне на мрежова инфраструктура от следващо поколение с изключителни технологии и успешно изживяване

Networks Business