Цифрови решения

ВЪЗМОЖНОСТИ

Нашето бъдеще все още не е определено. Не можем да приемем утрешните обещания. Трябва сами да сътворим бъдещето с нашата визия и с нашите усилия. Samsung Electronics предлага възможности за положително бъдеще за всички нас.


Samsung Electronics разширява водещата си роля на пазара в бизнеса с памет благодарение на върхова технология и драматични икономии. А това открива вълнуващи перспективи.

 Увеличаваме особено печелившите ни диференцирани продукти, най-вече при мобилните устройства, и ускоряваме преобразуването на процесите, като същевременно се съсредоточаваме върху разработката на продуктите от следващо поколение. Благодарение на увеличеното търсене на AP и CIS сензори бизнесът ни за системни интегрални схеми постигна сериозен ръст и водещо място в ценово отношение, което ни позволи по-бързо да пускаме продукти от следващо поколение.

Бизнес с паметиСъздаването на по-лесен свят чрез ултра модерна зелена памет карта с най-добрата производителност в света.

Memory Business

Бизнес с LSI системи Водещи иновации в областта на електронните устройства с конкурентна научноизследователска и развойна дейност и проправящи нови пътища технологии.

LED Business

LED бизнес Непрекъснати високи постижения в екологичните технологии от следващо поколение и лидерство в областта на осветителните тела в LED индустрията.

Visual Display Business