Доклад за устойчиво развитие

Интегрирането на корпоративно ръководство и устойчиво развитие е тема с нарастващо значение в бизнес света сред нарастващите очаквания за социална и екологична отговорност.

В отговор на това ние подобряваме процеса на събиране на идеи от заинтересованите лица и установяването на визия и стратегии за устойчиво развитие в цялата компания.

Ние отбелязахме икономическите, екологичните и социалните отговорности като ключови елементи от нашето устойчиво управление. Ангажирани сме към това да продължим да идентифицираме разнообразните ни ключови фигури, да изграждаме положителни връзки с тях и да увеличим нашата стойност както за компанията, така и за тях.

Нашите основни подходи за постигане на устойчивост са

SUSTAINABILITY

ENBIRONMENT
ECONOMY
SOCIETY
NGO
Build successful partnerships
Employees
Enhance values by education
and innovation
Customers
Develop environmentally-friendly
products and improve
customer satisfaction
Shareholders
Maximise corporate value
by sound economic activities
Governments
Fair trade and compliance
Business Partners
Improve competitiveness
through win-win partnerships
Local communities
Effective social contribution for
reputation management
and business continuity
Global Society
Contribute to addressing
global issues (i.e. climate change)

Изтегляне на доклада за устойчивост