Доклад за устойчиво развитие

Интегрирането на корпоративно ръководство и устойчиво развитие е тема с нарастващо значение в бизнес света сред нарастващите очаквания за социална и екологична отговорност.В отговор на това ние подобряваме процеса на събиране на идеи от заинтересованите лица и установяването на визия и стратегии за устойчиво развитие в цялата компания.Ние отбелязахме икономическите, екологичните и социалните отговорности като ключови елементи от нашето устойчиво управление. Ангажирани сме към това да продължим да идентифицираме разнообразните ни ключови фигури, да изграждаме положителни връзки с тях и да увеличим нашата стойност както за компанията, така и за тях.

Нашите основни подходи за постигане на устойчивост са

Изтегляне на доклада за устойчивост

Доклад за устойчивост 2015 г.

Доклад за устойчивост 2013 г.

Доклад за устойчивост 2012 г.

Доклад за устойчивост 2011 г.

Доклад за устойчивост 2010 г.

Доклад за устойчивост 2009 г.

Доклад за устойчивост 2008 г.

Отчет за околната среда и социалното развитие 2007 г.

Отчет за околната среда и социалното развитие 2006 г.

Отчет за зеленото управление 2005

Отчет за зеленото управление 2004

Oтчет за околната среда, здравето и безопасността за 2001 г.

Oтчет за околната среда, здравето и безопасността за 2000 г.