Ние сме загрижени за

Класни стаи по света

Samsung подобрява качеството на образованието и достъпа за общества по цял свят.Тези снимки разказват само някои от историите за това как тези програми променят животи