Заетост и общество

Заетост и
общество

Samsung предлага на служители и местни жители средствата, от които се нуждаят, за да постигнат целите си.

Предлагане на пълноценни възможности
за работа на повече хора

От позицията на работодател, Samsung помага на повече хора да постигнат мечтите чрез пълноценни възможности за работа.

Инвестиране в местни общества

С работата си на местно и международно ниво, Samsung е компания, уважавана заради своя принос в развитието на обществата в пазари, където оперира.

Следване на общи
стратегии за развитие

Samsung винаги е готов да си сътрудничи с всеки, свързан с развитието на иновации, които създават някакви ползи.