Корпоративна социална отговорност

Околна среда

Samsung действа отговорно към околната среда и във всички свои начинания се стреми към ползи за глобалното общество.

Отговорност в доставната верига и цикъла
на живот на продукта

Samsung се гордее, че има устойчиви принципи и ясни насоки за опазване на околната среда, като същевременно редовно оценяват безопасността на работното място и практиките за опазване на околната среда на своите партньори.

Продукти с отговорност

С предлагането на екологични процеси и технологии, Samsung споделя своята визия за екологично управление както със служителите си, така и с клиентите си.

Отговорно управление на
съоръженията

Samsung полага усилия за опазване на околната среда чрез екологични дейности, които намаляват консумацията на енергия и въглеродните емисии.