Глобално корпоративно гражданство

Стратегия за глобално гражданство

Устойчив растеж

 • - Да се повишат цялостните инвестиции в програмите за Корпоративно гражданство
 • - Да се взаимодейства с местните правителства и НПО-та
 • - Глобален фокус върху основните програми за Корпоративно гражданство
 • Предлагане на нови възможности за
  учене за по-добро образование

  Умно училище

  Цел за 2013~2017

  Училища

  2,000

  Мащаб през 2013

  Страни
  72
  Хора
  212,000 +
  Училища
  383
  Кой

  6-16 години, в неравностойно положение

  Какво

  Подобряване на обучението и преподаването чрез технологии

  Къде

  Работа в бедни градски или недообслужвани извънградски области, в които има недостиг на цифрова образователна инфраструктура

  • - Предлагане на училищна инфраструктура, съдържание или решението Smart School
  • - Изграждане или реновиране на училище може да представлява инфраstructure тип Smart School
  • - Училище за кодиране или сребърно ИТ училище за страни с високи доходи

  Решения за бъдещето

  Мащаб през 2013

  Страни

  6
  САЩ, Китай, Хонконг,
  Австралия, Украйна, Тайван

  Хора

  29,000 +
  Кой

  Учащи и преподаватели в средно до висше образование, местните общности

  Какво

  Конкурс "Открита идея" (есе и видео) за решаване на социални проблеми със STEM

  Къде

  Национални и глобални конкурси

  • - Насърчаване на учащите да се ангажират със социалните проблеми
  • - Избор на тема в зависимост от потребностите на страната
 • По-добро бъдеще чрез професионално обучение и
  изчерпателна инфраструктура

  Tech Institute

  Цел за 2013~2017

  Институт

  100

  Мащаб през 2013

  Страни
  26
  Хора
  7,400 +
  Институт
  32
  Кой

  Безработни на 16-25 години

  Какво

  Преподаване на умения по ИКТ за по-лесно намиране на работа

  Къде

  Хотспот за безработни, технически университет

  • - Предоставяне на обучение по ИТ и софтуер в страните с високи доходи
  • - Увеличаване на възможността за заетост чрез образоване на технически грамотни кадри
  • - Предлагане на пълноценно професионално обучение
  • - Развиване на учебен план съвместно с правителство или НПО

  Nanum Village

  Цел за 2013~2017

  Институт

  100

  Мащаб през 2013

  Страни
  3
  Хора
  5,500 +
  Кой

  Неразвити общности

  Какво

  Отговаряне на основните нужди чрез инфраструктура

  Къде

  Неразвити региони с лоша инфраструктура

  • - Избор на "побратимено" село близо до субсидираното от нас
  • - Помощ за борбата с бедността и за само-рехабилитацията
  • - Връзка с доброволческа програма за служители
 • По-здравословен живот с нови здравни решения

  Sono School

  Цел за 2013~2017

  Институт

  100

  Мащаб през 2013

  Страни
  4
  Хора
  1,900 +
  Кой

  Доктори в райони в неровностойно положение

  Какво

  Предоставяне на ултразвукова диагностична апаратура и улеснения за работещите с нея

  Къде

  Район с лоша медицинска инфраструктура

  • - Предлагане на тренировъчен курс за ултразвук на медицинския персонал
  • - Нашата роля е ограничена до предоставяне на медицинско оборудване, използваме местни партньори за операциите и образованието

  Мобилен здравен център

  Цел за 2013~2017

  Институт

  100

  Мащаб през 2013

  Държава
  1
  Хора
  11,000 +
  Кой

  Неразвити общности

  Какво

  Предоставяне на мобилни медицински услуги за подобряване на показателите за смъртност при раждане

  Къде

  Район с лоша медицинска инфраструктура

  • - Предоставяне на основни медицински грижи за недообслужваните области
  • - Плътно взаимодействие с правителството и местните болници
  • - Необходими са соларни панели в региони като Африка