Ние сме загрижени за

Здравен център, задвижван със слънчева енергия

В Африка майките и децата обикновено не оцеляват, защото не могат да получат подходящи прегледи и медицинско лечение. В много случаи, те живеят в отдалечени места и нямат нито времето, нито парите да пътуват на дълги разстояния, за да достигнат клиниката. Ето защо Samsung започна обиколки със сини камиони, напълно оборудвани със слънчеви панели и медицинско оборудване за антенатално обслужване. Това осигурява проактивно медицинско обслужване по целесъобразен начин.