Ние сме загрижени за

Подпомагане на основното образование като метод за справяне с неравенството


От 2005 г. Samsung строи училища в селски райони и отдалечени селища в Китай. Проектът обхваща три фази: 45 училища бяха построени през периода 2005-2007 г.; 55 - между 2008 и 2010 г.