Ние сме загрижени за

Samsung Smart School в Европа


Дигиталните Смарт класни стаи на Samsung в Европа предлагат интегрирано образователно решение, което включва хардуерни и софтуерни платформи, както и цифрово съдържание, адаптирано към учебния план,

Samsung ще подпомага таланти с дигитални умения в Европа, за да подобри икономическите изгледи за бъдещето. Нашите усилия са фокусирани върху това да се уверим, че младите хора в Европа имат равен достъп до образование и бъдещи умения, без значение от техния произход. Около 139 училища в 19 европейски страни ще могат да се насладят на новата Смарт класна стая до края на 2013 г.