Ние сме загрижени за

Samsung Tech Institute

В Samsung Tech Institute ще намерите експертно преподаване и подкрепа. Samsung иска да помогне на младите хора да придобият основни ИТ и инженерни знания, с което ще увеличи техните възможности за реализация на пазара на труда. Благодарение на това, бизнесът ще има достъп до квалифицирани и талантливи ресурси. До края на 2013 г. в 12 европейски страни ще стартират програми, които развиват потенциала на младите хора посредством технологиите.