Ние сме загрижени за

Samsung Digital Discovery Centre в Британски музей


Samsung и Британския музей работят съвместно от 2008 г. като разработват иновативна програма, включваща дигитално обучение чрез Samsung Digital Discovery Centre, която се предлага на училища и семейства. Над 10000 деца всяка година използват най-новите технологии от Samsung, за да разгледат колекцията по интеракативен начин. Програмата продължава да се развива и да търси нови възможности за използване на дигиталните технологии за привличане на вниманието на децата и младите хора към колекцията и изложбите на музея.