Ние сме загрижени за

Преодоляване на бариери със Samsung Academy в Истанбул

За повече информация относно регионалните програми на Samsung, изберете тук.

Образование
Образование
Околна среда

Samsung действа отговорно към околната среда във всички свои начинания за доброто на глобалната общност.

Околна среда
Здраве и
здравеопазване

Samsung се опитва да намери отговор на нуждата за увеличаване на продължителността на живота с помощта на ИТ технологиите.

Здраве и здравеопазване