Ние сме загрижени за

Дарения на храна за деца в неравностойно положение

Предоставяне на обяд за деца в неравностойно положение, когато не ходят на училище през лятото.