Преминаване към съдържанието

Welcome JUN! You have arrived at the new Samsung.com, designed just for you!

Content

Помощ за достъпност

ГЛОБАЛНО РЪКОВОДСТВО ЗА НАВИГАЦИЯ

Използване на GNB в глобалния B2B уебсайт на Samsung.

Как да откривате под-менюта в нашата Глобална навигационна лента

 • 1.1. За да откривате под-менюта на даден елемент в GNB на глобалния B2B уебсайт на Samsung, натискайте клавиша Tab, докато достигнете елемента. 
  Под-менютата автоматично ще се покажат, когато фокусът на клавиатурата Ви е върху елемента.
  За да намерите под-менюта на "Продукти", например, натискайте Tab, докато достигнете "Продукти".
  Ще откриете различни под-менюта като "Дисплеи, Мобилни устройства".

 • 1.2. За да разгледате под-елементите на група в GNB, натиснете клавиша Tab, когато главният елемент е на фокус.
  Например, за да отидете в под-елементите на "Дисплеи, Мобилни устройства", натиснете Tab, когато фокусът на клавиатурата Ви е върху този елемент.

 • 1.3. За да отидете в следващата група в GNB на глобалния B2B уебсайт на Samsung, натискайте клавиша Tab, докато преминете през всички под-елементи в текущата група.
  Следващият елемент на фокус ще бъде следващата група.
  Например, за да отидете в групата с изводи след "Продукти", натискайте Tab, докато преминете през всички под-елементи в група "Продукти".
  Когато натиснете Tab от последните под-елементи в група "Продукти", клавиатурата Ви ще се фокусира върху следващата група, "Изводи".

 • 1.4. За да се върнете към предишния елемент в GNB на глобалния B2B уебсайт на Samsung, задръжте клавиша Shift натиснат и натиснете клавиша Tab веднъж.
  Така клавиатурата Ви ще се фокусира върху предишния елемент. Можете да натискате Shift+Tab повече пъти, за да се връщате назад според необходимостта.
  За да се върнете към логото на Samsung, например, когато фокусът на клавиатурата Ви е върху "Индустрии", натиснете Shift+Tab веднъж.

Как да използвате търсенето на нашата Глобална навигационна лента

 • 2.1. За да поставите фокуса върху търсенето на GNB на глобалния B2B уебсайт на Samsung, натискайте клавиша Tab, докато преминете през всички налични опции за менюта и клавиатурата се фокусира върху иконата "Търсене".

 • 2.2. За да въведете термин в полето за търсене на GNB на глобалния B2B уебсайт на Samsung, натиснете клавиша Tab веднъж, когато фокусът на клавиатурата Ви е върху иконата за търсене.
  Това ще измести фокуса от иконата за търсене към полето за въвеждане на термин за търсене. На този етап можете да изпишете ключовата дума, която желаете да намерите.

 • 2.3. За да прегледате предложенията за търсене в GNB на глобалния B2B уебсайт на Samsung, натискайте клавиша Tab, след като сте въвели ключова дума в полето за търсене, докато клавиатурата Ви се фокусира върху първото предложение в списъка.
  В този момент можете да отидете към следващите предложения, като натискате клавиша Tab отново.

 • 2.4. За да потърсите предложен термин в GNB на глобалния B2B уебсайт на Samsung, натиснете клавиша Enter, докато фокусът на клавиатурата Ви е върху даден предложен термин за търсене.
  Това ще Ви отведе в страница с Резултати от търсения с продукти и съдържание, които отговарят на предложената ключова дума.

 • 2.5. За да изберете поле за отметка от групата с филтри, натиснете бутона "Докосване", за да преместите фокуса върху полето, което желаете да изберете. Можете да натиснете интервала, за да изберете полето. След това то ще бъде избрано с бяла отметка на синьо поле.

Как да отворите и използвате Smart Finder на нашата Глобална навигационна лента

 • 3.1. За да видите Smart Finder в GNB на глобалния B2B уебсайт на Samsung, натиснете клавиша Tab, за да преминете през елементите на менютата, докато фокусът на клавиатурата Ви попадне върху Smart Finder.
  На този етап натиснете клавиша Enter, за да разширите съдържанието на Smart Finder и да разкриете продуктите в Smart Finder.
  Имайте предвид, че връзката за Smart Finder ще бъде налична само през GNB на глобалния B2B уебсайт на Samsung.

 • 3.2. В разширения Smart Finder натиснете клавиша Tab, за да се движите наоколо, или натиснете клавиша Enter, за да преминете към следващата стъпка от избрания въпрос.

 • 3.3. При последната стъпка, натискайте клавиша Tab, за да се движите в съдържанието с резултати, а натискането на клавиша Enter ще Ви отведе в подробна страница с избраното съдържание.

 • 3.4. За да излезете от Smart Finder, натискайте клавиша Tab многократно, докато фокусът на клавиатурата Ви попадне върху "Затвори". Тогава натиснете клавиша Enter, за да затворите страницата на Smart Finder.