/

EB-PN930

EB-PN930

Избери цвят

  • Ускорете нещата
  • Мощна универсалност
  • Нотка елегантност

Отговорно рециклиране на батериите

  • Европейската директива относно батериите и акумулаторите цели да сведе до минимум ефекта на батериите върху околната среда и да окуражи рециклирането на материалите, които съдържат. Във Великобритания, разпоредбите за рециклиране на батерии и акумулатори (акумулаторни батерии) бяха въведени през 2009 г. Разпоредбите за отпадъците от батериите целят значително да увеличат събирането и рециклирането на използваните преносими батерии във Великобритания от 3% през 2007 г. до 25% през 2012 г. до най-малко 45% през 2016 г.

  • Символът на батерията върху даден продукт или опаковката му показва, че продуктът не може да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци. Освен това, отговорност на клиента е да изхвърля своите използвани батерии в пунктовете за събиране на отпадъци, за да могат да бъдат рециклирани. Разделното събиране и рециклиране на батерии при изхвърлянето им ще помогне за опазване на природните ресурси и ще гарантира, че те се рециклират по начин, защитаващ човешкото здраве и околната среда. Пълен списък с центрове за рециклиране на батерии можете да видите на адрес: www.recycle-more.co.uk

  • Всички продукти на Samsung, които попадат в рамките на Директивата за батериите, отговарят на изискванията за батерии и акумулатори във Великобритания. В съответствие със законите на страната, SAMSUNG Electronics (UK) Ltd участва в одобрен план за съвместимост за производители на батерии. С този план батериите се събират, третират и изхвърлят от името на Samsung.

Характеристики

Ускорете нещата
Правете всичко по-бързо. Благодарение на усъвършенстваните способности за зареждане, които дават възможност за невероятно кратки времена на зареждане, можете да продължавате толкова дълго, колкото е необходимо, без прекъсване.
Speeds things up
Мощна универсалност
Пълна съвместимост. Насладете се на кратки времена за зареждане при устройства, които поддържат Adaptive Fast Charging (Адаптивно бързо зареждане) и Qualcomm® Quick Charge™ 2.0. Можете също така да зареждате едновременно устройства с USB тип C и с micro USB.
Powerfully versatile
Нотка елегантност
Конструиран е с мисълта за лесна преносимост, минималистичният му калъф е с усъвършенствано първокласно покритие, което красиво допълва философията на елегантния дизайн на Galaxy.
A brush of elegance
  • NEWEST
  • MOST HELPFUL
  • HIGHEST RATING
  • LOWEST RATING