Смартфони, които не са от Samsung, съвместими с Gear S2

Съвместим със смартфони, които не са от Samsung, с Android OS 4.4 или по-висока версия с поне 1,5 GB RAM памет.

  • Фирмените функции на Samsung (например Съобщения, Имейл, Аларма, Samsung Pay и т.н.) няма да са налични за смартфони, които не са от Samsung.
  • Съвместимите смартфони и предлаганите функции може да са различни за различните региони, оператори и устройства.
    (*Таблетите не са съвместими.)
  • Списъкът по-горе е изготвен въз основа на резултата от вътрешно тестване на Samsung преди датата на актуализиране и е предмет на промени без предизвестие. Samsung не дава гаранция за функционирането на Gear S2 по отношение на всички съвместими устройства, посочени по-горе.