Тест за живота на батерията


※ Важна бележка: животът на батерията се променя според метода на настройка на устройството и начина на употреба. Действителните резултати може да се различават от реално използваното време начина на употреба. Действителните резултати може да се различават от реално използваното време пояснението, свързано с измерването на всеки тестов елемент, се отнася до посочените часове на използване на камерата.А. Брой снимки


Броят на направените снимки е измерен спрямо капацитета на батерията при прилагане на стандарт CIPA. Тестът използва прототип и софтуер в етап на разработване.


Специфичните тестове могат да дадат различни резултати в зависимост от устройството.Б. Време за запис на видео


Тестът за измерване на времето за запис на видео беше извършен като се взеха предвид (LTE/WCDMA/GSM/CDMA) мрежа. Възпроизведохме видеофайла в съответната среда, като настроихме канала и честотата. Тестът използва прототип и софтуер в етап на разработване. Измерихме времето за запис на видео спрямо капацитета на батерията като наблюдавахме консумацията към момента, при условие, че не беше използвана максималната разделителна способност и функции за заснемане, като например мащабиране.


Записът на видео често може да се различава от реално използваното време в зависимост от осветлението, обекта и условията на запис.


Специфичните тестове могат да дадат различни резултати в зависимост от устройството.В. Време за възпроизвеждане на аудио


Тестът за измерване на времето за възпроизвеждане на аудио беше извършен като се взеха предвид телекомуникационната компания и района. Той беше проведен в лабораторна среда, пресъздаваща (LTE/WCDMA/GSM/CDMA) мрежа. Възпроизведохме аудиофайла в съответната среда, като настроихме канала и честотата.


Тестът използва прототип и софтуер в етап на разработване. Измерихме времето, свързано с капацитета на батерията, като измерихме консумация към момента, след възпроизвеждане на Mp3 файлове (192kbps) на устройство (при изключен LCD дисплей). Използвахме стандартни файлове за възпроизвеждане, създадени от Samsung.


Що се отнася до времето за възпроизвеждане на аудио, то може да се различава от времето, използвано в действителност, в зависимост от статуса на мрежовата връзка и настройката на функциите, силата на сигнала, шума, типа на аудиофайла и други елементи.


Специфичните тестове могат да дадат различни резултати в зависимост от устройството.Г. Време за възпроизвеждане на видео


Тестът за измерване на времето за възпроизвеждане на видео беше извършен като се взеха предвидтелекомуникационната компания и района. Той беше проведен в лабораторна среда, пресъздаваща (LTE/WCDMA/GSM/CDMA) мрежа. Възпроизведохме видеофайла в съответната среда, като настроихме канала и честотата.


Тестът използва прототип и софтуер в етап на разработване. Измерихме времето, свързано с капацитета на батерията, като измерихме консумацията към момента след възпроизвеждане на видеофайл (720p), поставен в устройството.


Използвахме стандартни файлове за възпроизвеждане, създадени от Samsung.


Що се отнася до времето за възпроизвеждане на видео, то може да се различава от времето, използвано в действителност, в зависимост от статуса на мрежовата връзка и настройката на функциите, силата на сигнала, шума, типа на видеофайла и други елементи.


Специфичните тестове могат да дадат различни резултати в зависимост от устройството.Д. Време за използване на интернет


Тестът за измерване на времето за използване на интернет беше проведен в (WCDMA/LTE) мрежова среда.


Тестът използва прототип и софтуер в етап на развитие. Новинарски статии бяха търсени и отваряни онлайн. За всички настройки бяха използвани стойностите им по подразбиране.


Що се отнася до времето за използване на интернет, то може да се различава от времето, използвано в действителност, в зависимост от статуса на мрежовата връзка и настройката на функциите, силата на сигнала, шума и други елементи.


Специфичните тестове могат да дадат различни резултати в зависимост от устройството.