ОБРЪЩАНЕ НА ВРАТАТА НА ХЛАДИЛНИКА (По избор )

Last Update date : 2015.09.01

Преди да обърнете вратата на хладилника, уверете се, че хладилникът е изключен.
Samsung препоръчва обръщането на отварянето на вратата да се извършва само от одобрени от Samsung техници. 


Информация за упълномощени сервизни центрове можете да намерите Тук 


Тази услуга се заплаща за сметка на клиента.

Всяка повреда, причинена при опит за обръщане отварянето на вратата, не се покрива от гаранцията на
производителя на уреда.

Всякакви поправки, поискани поради това обстоятелство, ще се извършват платено за сметка на клиента.

1. Преди да се опитате да обърнете вратите на хладилника, уверете се, че е изключен от главното захранване и цялата храна е извадена.


2. Ако клиентът не се чувства достатъчно уверен да спазва инструкциите в наръчника, квалифициран сервизен техник на Samsung трябва да бъде извикан, за да извърши смяната.


3. Не включвайте хладилника веднага след обръщане на вратите, а изчакайте поне един час.


Необходими инструменти

refin3

Проучване относно Удоволетвореността

Q1. Полезна ли е тази информация?

Q2. Доволни ли сте от това съдържание?

Q3. Кажете ни своето мнение. Какво можехме да направим, за да отговорим по-добре на въпросите Ви?

Не можете да намерите решението, което търсите?

За допълнителни въпроси или съдействие, моля използвайте онлайн чат с нашия опитен технически екип.  Чат на живо
※ Работното ни време е от 09:00 до 18:00 от Понеделник до Петък.

Сподели този елемент

Затвори изскачащ прозорец за споделяне

Благодаря!

Благодарим ви да попълните този въпросник и да ви благодаря, че ни помагате да усъвършенстваме сайта Samsung.com

ok