Какви са предпазните мерки за пералните машини Samsung Add Wash?

Last Update date : 2016.09.07


За правилна употреба на новите перални машини Samsung Add Wash, моля да спазвате следните предпазни мерки:


Предпазни мерки:


- Не отваряйте вратата за допълнително добавяне, ако образуваната пяна във вътрешността на барабана, надминава нивото на съответната врата.


- Не опитвайте да отваряте тази врата, докато пералнята е в експлоатация без предварително да е натиснат бутона Старт/Пауза. Вратата за допълнително добавяне може да бъде отворена без натискане на бутона Старт/Пауза само когато програмата за пране е завършила.


- Не поставяйте прекомерно количество дрехи през вратата за допълнително добавяне. Тя може да бъде повредена по този начин.


- Не използвайте вратата за допълнително добавяне като дръжка за отваряне на основната врата на пералнята машина.


- Уверете се, че не са останали блокирани/захванати дрехи на вратата за допълнително добавяне.


- Дръжте домашните любимци далеч от пералнята машина, особено от вратата за допълнително добавяне.


- Когато използвате гореща вода за пране, при отваряне на вратата за допълнително добавяне е възможно да потече малко вода. Това е нормално, защото във вътрешността на барабана се образуват пари, които се задържат на вратата и се образуват водни капки, които след това могат да изтекат от вратата.


- След като тази врата е затворена, уплътнението осигурява плътно затваряне на вратата, като по този начин не е възможно да протича вода. Въпреки това е възможно, след затварянето на вратата да се появят следи от вода в съответната зона. Това е нормално поради отпадъчната вода, която остава около вратата и образува водни капки.


- Нито основната врата, нито вратата за допълнително добавяне може да бъде отворена, докато температурата на водата от вътрешността е с температура по-висока от 50º C. Също така, ако водата от вътрешността на продукта достигне до определено ниво, основната врата не може да бъде отворена.Не можете да намерите решението, което търсите?

За допълнителни въпроси или съдействие, моля използвайте онлайн чат с нашия опитен технически екип.  Чат на живо
※ Работното ни време е от 09:00 до 18:00 от Понеделник до Петък.

Проучване относно Удоволетвореността

Q1. Полезна ли е тази информация?

Q2. Доволни ли сте от това съдържание?

Q3. Кажете ни своето мнение. Какво можехме да направим, за да отговорим по-добре на въпросите Ви?

Сподели този елемент

Затвори изскачащ прозорец за споделяне

Благодаря!

Благодарим ви да попълните този въпросник и да ви благодаря, че ни помагате да усъвършенстваме сайта Samsung.com

ok