Service Icon Najít moje mobilní zařízení

Služba správy osobních údajů v zařízení

Najít moje mobilní zařízení

Služba správy osobních údajů v zařízení

Služba Najít moje mobilní zařízení vám umožní minimalizovat nebezpečí úniku osobních informací v případě ztráty zařízení díky funkcím Zablokovat mé zařízení a Vymazat mé zařízení. Navíc můžete vyhledat umístění ztraceného zařízení pomocí funkce Najít moje zařízení.
Spustit službuOtevřít v novém okně
Najít moje mobilní zařízení

Najít moje mobilní zařízení

Najít moje mobilní zařízení

Kde se nachází moje zařízení?
Funkce Najít moje mobilní zařízení umožňuje vyhledat stávající polohu vašeho ztraceného zařízení.
Zablokovat mé zařízení

Zablokovat mé zařízení

Zablokovat mé zařízení

Zablokujte zařízení na dálku tak, aby je ostatní nemohli používat, a minimalizujte tak riziko odcizení osobních údajů. Podle potřeby můžete také napsat zprávu, která se zobrazí na displeji zablokovaného zařízení, a určit telefonní číslo, na které lze volat i v případě, že je zařízení zablokované.
Prozvonit mé zařízení

Prozvonit mé zařízení

Prozvonit mé zařízení

Funkce Prozvonit mé zařízení umožňuje po dobu 1 minuty spustit výchozí vyzvánění zařízení na maximální hlasitost bez ohledu na nastavení vyzvánění nebo vibrací. Vyzvánění lze použít k upoutání pozornosti osob v okolí ztraceného zařízení a zvýšit tak šanci na nalezení zařízení.
Protokoly hovorů

Protokoly hovorů

Protokoly hovorů

Funkce Protokoly hovorů umožňuje sledovat nedávné příchozí a odchozí hovory v zařízení za poslední týden. Prostřednictvím funkce Protokoly hovorů můžete zkontrolovat, zda jste nezmeškali důležitý hovor nebo zda z vašeho zařízení někdo nevolal.
*Protokoly zpráv nejsou podporovány.
Vymazat mé zařízení

Vymazat mé zařízení

Vymazat mé zařízení

Funkci Vymazat mé zařízení můžete použít jako poslední možnost při ochraně svých údajů. Tato funkce umožňuje vymazat veškerá data z vnitřní a vnější paměti a karty SIM. Odstraní také veškerá data uložená v zařízení a obnoví jeho tovární nastavení.
*Po vymazání zařízení a obnovení jeho výchozího nastavení nebude funkce Najít moje mobilní zař. k dispozici.
Odemknout obrazovku

Odemknout obrazovku

Odemknout obrazovku

Už jste se někdy nemohli dostat do vlastního mobilního zařízení, protože jste zapomněli svůj kód PIN, heslo nebo vzor pro odemčení? Funkce Odemknout obrazovku umožňuje vzdáleně vymazat nastavení uzamykání obrazovky zařízení.
*Tuto funkci lze u některých modelů použít k deaktivaci funkce Zablokovat mé zařízení.
Upozornění na změnu karty SIM

Upozornění na změnu karty SIM

Upozornění na změnu karty SIM

Pokud někdo vymění kartu SIM ve vašem ztraceném zařízení, vystavuje vás vysokému riziku krádeže osobních údajů. Funkce Najít moje mobilní zař. dokáže majitele zařízení upozornit na výměnu karty SIM. Současně je také na číslo uvedené ve funkci Zablokovat mé zařízení odeslána textová zpráva informující o změně karty SIM.
*V závislosti na modelu nebo oblasti nemusí být některé z funkcí podporovány.
Registrace kontaktní osoby

Registrace kontaktní osoby

Registrace kontaktní osoby

Jako kontaktní osobu pro případ nouze můžete zaregistrovat člena rodiny nebo kamaráda. Kontaktní osoba může na vašem zařízení aktivovat Tísňový režim, díky kterému bude jednodušší najít vaše zařízení.
Tísňový režim pro delší výdrž baterie

Tísňový režim pro delší výdrž baterie

Tísňový režim pro delší výdrž baterie

Aktivací Tísňového režimu můžete snížit spotřebu energie zařízení a tím pádem je používat delší dobu. Pokud zařízení, u kterého jste byli zaregistrováni jako kontaktní osoba, musí fungovat déle, aktivujte na něm Tísňový režim. Tísňový režim sníží jas obrazovky a deaktivuje většinu aplikací a funkcí cílového zařízení v zájmu prodloužení výdrže baterie.
Obrázky zařízení uvedené na úvodní stránce se mohou v závislosti na zemi lišit. Funkce zde popsané se mohou nepatrně lišit v závislosti na vaší zemi, poskytovateli mobilních služeb nebo verzi softwaru.