Privacy

Image

Náš závazek


Naší nejvyšší prioritou v Samsung Electronics je ochrana Vašich osobních údajů.

Plně si uvědomujeme skutečnost, že Vaše osobní údajepatří výlučně Vám a my uděláme vše, co je v našich silách, abychom bezpečně uschovali a pečlivě zpracovali údaje, které jste nám poskytli.

Naší nejvyšší hodnotou je Vaše důvěra. Proto shromažďujeme údaje v minimálním rozsahu a jen s Vaším výslovným souhlasem a používáme je výhradně na určené účely. Bez Vašeho vědomíneposkytujeme údaje třetím stranám.

My v Samsung Electronics vynaložíme maximální úsilí na ochranu vašich údajů, včetně technického zabezpečení údajů a procesů interního řízení, stejně tak opatření fyzické ochrany údajů. Vyvyvinuli jsme zejména účinnou kódovací technologii založenou na Samsung Knox.
Aplikovali jsme Samsung Knox v našich systémech a produktech abychom se odlišili od ostatních.

Snažíme se zlepšit Váš život poskytnutím inspirujících a fascinujících digitálních zážitků. Z toho důvodu, aby se nám to podařilo, je potřeba vaše důvěra v to, že uděláme vše, co je v našich silách. 

Děkujeme za Váš stálý zájem a podporu.

Service info

HLAVNÍ RYSY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI SAMSUNG

 • Rozsah

  Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na veškerá zařízení Samsung, webové stránky nebo online aplikace, které odkazují na Zásady ochrany osobních údajů (souhrnně naše „Služby“) nebo se o nich zmiňují. Zásady ochrany osobních údajů platí bez ohledu na to, zda pro přístup k našim Službám používáte počítač, mobilní telefon, tablet, TV nebo jiné zařízení.

  Další informace

 • Shromažďované informace

  V souvislosti s našimi Službami shromažďujeme různé typy informací včetně:

  • informací, které nám přímo poskytujete;
  • informací o tom, jak naše Služby používáte; a
  • informací, které získáváme od třetích stran.

  Můžeme Vás také požádat o souhlas se shromažďováním informací, které nejsou v Zásadách ochrany osobních údajů popsány.

  Dalšíinformace

 • Použití a sdílení informací

  Informace, které shromažďujeme k účelům stanoveným těmito zásadami, využíváme mimo jiné (a můžeme je kombinovat s dalšími informacemi o Vás shromážděnými ke stejným účelům), abychom:


  • poskytovali Služby, které požadujete;
  • pochopili, jak Služby používáte, abychom je mohli dále zlepšovat; a
  • poskytovali přizpůsobený obsah a reklamy.

  Informace, které shromažďujeme, využíváme také způsobem, který Vám popíšeme v okamžiku jejich získávání, nebo jiným způsobem s Vaším souhlasem.


  Informace, které nám poskytnete, můžeme sdílet s:

  • přidruženými společnostmi – společnosti patřící do skupiny společností Samsung;
  • obchodními partnery – důvěryhodné společnosti, které mohou poskytovat informace o produktech a službách, které by Vás mohly zajímat;
  • poskytovateli služeb – společnosti, které poskytují služby pro společnost Samsung nebo jejím jménem;
  • státními orgány – když jsme k tomu vyzváni, nebo abychom chránili společnost Samsung a její uživatele.
  • Aktuální seznam výše uvedených subjektů, jimž mohou být zpřístupněny Vaše osobní údaje (s výjimkou státních orgánů), je k dispozici na našich kontaktních adresách.

   Další informace

 • Další informace o některých službách

  • Ve vhodných případech Vám před shromažďováním některých údajů zašleme oznámení just-in-time.
 • Kontakt

  E-mail: použijte sekci „Kontaktujte nás“ na
  http://www.samsung.com/cz/info/contactus

  Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., V parku 2.323/14, Chodov, 148 00 Praha 4, Česká republika


Globální zásady ochrany osobních údajů společnosti Samsung

Datum účinnosti: [12/2015]


My, společnost Samsung Electronics Co. Ltd. a naše spřízněné společnosti [ („Samsung“, „my“, „nás“, „naše“), víme, jak je pro naše zákazníky důležitá ochrana osobních údajů, a snažíme se otevřeně informovat o tom, jak Vaše informace shromažďujeme, používáme, zveřejňujeme, předáváme a ukládáme. Tyto Zásady ochrany osobních údajů představují přehled našich praktik nakládání s informacemi. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na zařízení Samsung, webové stránky nebo online aplikace, které odkazují na Zásady ochrany osobních údajů (souhrnně naše „Služby“) nebo se o nich zmiňují.

Ačkoli se tyto Zásady ochrany osobních údajů vztahují na všechny naše Služby, připravili jsme rovněž některé specifické dodatky k ochraně osobních údajů, které obsahují další informace o našich praktikách v souvislosti s určitými Službami. Tyto dodatky se vztahují na Vaše používání Služeb, kterých se týkají. Pro některé způsoby zpracovávání osobních údajů bude získán dodatečný souhlas.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na Vaše používání zařízení Samsung (která patří mezi Služby, pro které platí tyto Zásady ochrany osobních údajů, společně s našimi webovými stránkami a online aplikacemi). Platí také bez ohledu na to, zda používáte pro přístup k našim Službám počítač, mobilní telefon, tablet, TV nebo jiné zařízení. Je důležité, abyste si Zásady ochrany osobních údajů pozorně přečetli, protože vždy, když použijete naše Služby, potvrzujete souhlas s postupy, které jsou popsány v Zásadách ochrany osobních údajů a v dodatcích.

Také je důležité, abyste často kontrolovali, zda nebyly Zásady ochrany osobních údajů aktualizovány. Pokud aktualizujeme Zásady ochrany osobních údajů, vyrozumíme Vás o změnách, které považujeme za podstatné, umístěním poznámky do příslušných Služeb. Přístupem k našim Službám nebo jejich používáním poté, co jsme takovou poznámku umístili, souhlasíte s novými postupy popsanými v aktualizaci. Nejaktuálnější verzi Zásad ochrany osobních údajů vždy naleznete zde https://account.samsung.com/membership/pp. Můžete zkontrolovat „datum účinnosti“ umístěné nahoře, kde uvidíte, kdy byly Zásady ochrany osobních údajů naposledy aktualizovány.

Jaké informace o vás shromažďujeme?


Informace, které poskytujete přímo


Některé Služby Vám umožní poskytnout nám informace přímo. Příklad:


 • Řada našich Služeb umožňuje uživatelům vytvářet účty nebo profily. Ve spojení s těmito Službami Vás můžeme požádat, abyste nám o sobě poskytli určité informace, které použijeme k založení účtu nebo profilu. Například můžete odeslat určité informace o sobě, jako vaše jméno a e-mailová adresa, když vytváříte účet Samsung Account.
 • Když si od nás objednáváte produkt nebo placenou službu, můžeme Vás požádat o Vaše jméno, kontaktní informace, dodací a fakturační adresu a informace o kreditní kartě, abychom mohli zpracovat Vaši objednávku.
 • Některé naše Služby Vám umožňují komunikovat s jinými lidmi. Tyto komunikace budou přenášeny přes naše systémy a budou v nich ukládány.

Informace o tom, jak používáte naše Služby


Kromě informací, které nám poskytnete, můžeme shromažďovat informace o tom, jak používáte naše Služby, prostřednictvím softwaru ve Vašem zařízení a jinými prostředky. Můžeme shromažďovat například:


 • Informace o zařízení - např. model hardwaru, číslo IMEI a další jedinečné identifikátory zařízení, MAC adresu, IP adresu, verzi operačního systému a nastavení zařízení, které používáte pro přístup k našim Službám.
 • Informace z protokolu - např. čas a dobu trvání Vašeho používání Služby, vyhledávané termíny zadávané ve Službách a informace uložené v souborech cookies v zařízení.
 • Informace o poloze - např. signál GPS Vašeho zařízení nebo informace o okolních přístupových bodech Wi-Fi a vysílačích, které k nám mohou být přenášeny, když používáte určité Služby.
 • Hlasové informace - např. nahrávky Vašeho hlasu, které pořizujeme (a můžeme ukládat na našich serverech), když používáte k ovládání Služby hlasové příkazy. (Upozorňujeme Vás, že spolupracujeme s nezávislým poskytovatelem, který pro nás zajišťuje služby týkající se převodu řeči na text. Tento poskytovatel může přijímat a ukládat některé hlasové příkazy.)
 • Jiné informace o používání Služeb, např. aplikace, které používáte, webové stránky, které navštěvujete, a jakým způsobem pracujete s obsahem nabízeným prostřednictvím Služby.

Informace od třetích stran


Informace o Vás můžeme získat z veřejně a komerčně dostupných zdrojů (jak je povoleno zákonem) můžeme je kombinovat s jinými informacemi, které získáme od Vás nebo o Vás. Informace o Vás můžeme získat také z nezávislých služeb sociálních sítí, pokud se k těmto službám připojíte.


Jiné informace, které shromažďujeme


Můžeme shromažďovat také jiné informace o Vás, Vašem zařízení, nebo o tom, jak používáte služby, způsobem, který vám popíšeme v okamžiku jejich získávání nebo jinak s Vaším souhlasem.


Můžete se rozhodnout, že nám neposkytnete určité typy informací (např. informace, které požadujeme při registraci účtu Samsung Account), ale může se stát, že tím ovlivníte Vaši schopnost používat některé Služby.


Jak používáme Vaše informace?


Shromážděné informace můžeme použít k následujícím účelům:


 • abychom zaregistrovali do Služby Vás nebo Vaše zařízení;
 • abychom poskytli Službu nebo funkci, kterou požadujete;
 • abychom poskytovali přizpůsobený obsah a individualizované služby na základě Vašich minulých aktivit v našich Službách;
 • k reklamě, např. k poskytování přizpůsobených reklam, sponzorovaného obsahu a zasílání propagačních informací;
 • k vyhodnocování a analýze našeho trhu, zákazníků, produktů a služeb (včetně toho, že Vás požádáme o názory na naše produkty a služby, a provádění zákaznických průzkumů);
 • abychom pochopili, jak lidé využívají naše Služby, abychom je mohli zlepšovat a vyvíjet nové produkty a služby;
 • abychom poskytovali údržbu Vašeho zařízení;
 • abychom organizovali bezplatné slosování o ceny, soutěže o ceny nebo propagační akce, jak je povoleno zákonem; a
 • jinak s Vaším souhlasem.

Informace, které od Vás shromažďujeme a používáme za účely, které jsou v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, můžeme kombinovat na základě Vašeho dodatečného souhlasu. Budete-li souhlasit s tímto kombinováním informací, bude Vám dána možnost kdykoliv odvolat souhlas s tímto kombinováním buď prostřednictvím nastavení v menu některých zařízení, nebo prostřednictvím těchto internetových stránek:
https://account.samsung.com/membership/service/dataCombination.do.


Komu sdělujeme shromážděné informace?


Informace o Vás a od Vás nesdělíme bez vašeho souhlasu třetím stranám pro jejich vlastní, nezávislé marketingové nebo obchodní účely. Můžeme je však sdělit následujícím subjektům:


 • Spřízněné společnosti. Vaše informace mohou být sdíleny mezi Spřízněnými společnostmi Samsung v souladu s účely popsanými v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.
 • Obchodní partneři. Informace můžeme také sdílet s důvěryhodnými obchodními partnery včetně operátorů bezdrátových sítí. Tyto subjekty mohou informace použít, aby Vám poskytly požadované služby, vytvářely předpovědi Vašich zájmů a poskytly Vám propagační materiály, reklamy a další materiály.
 • Poskytovatelé služeb. Informace můžeme také sdělit společnostem, které poskytují služby nám nebo naším jménem, např. společnostem, které nám pomáhají s fakturací nebo které zasílají e-maily naším jménem. Tyto subjekty mají zakázáno používat informace o Vás k jinému účelu, než je poskytování služeb pro nás.
 • Další strany, když to vyžaduje zákon, nebo když je to nezbytné k ochraně našich služeb. Mohou nastat případy, kdy sdělíme informace o Vás jiným stranám, abychom:
  • dodrželi zákon, nebo abychom reagovali na soudní nebo úřední postup na základě zákona (jako je příkaz k domovní prohlídce nebo jiný soudní příkaz);
  • ověřili nebo vynutili shodu se zásadami, kterými se řídí naše Služby; a
  • chránili práva, majetek nebo bezpečnost společnosti Samsung, nebo libovolné z našich příslušných spřízněných společností, obchodních partnerů nebo zákazníků.
 • Další strany ve spojení s obchodními transakcemi. Shromážděné informace můžeme předat třetí straně v rámci fúze nebo převodu jmění, nebo v případě insolvence.
 • Další strany s Vaším souhlasem nebo na Vaši žádost. Kromě sdělení popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů můžeme shromážděné informace sdílet se třetími stranami s Vaším souhlasem nebo na Vaši žádost.

Vaše volby


Nabízíme několik variant volby toho, jak používáme Vaše informace. Můžete si vybrat, zda od nás chcete dostávat obchodní sdělení, prostřednictvím pokynů ke zrušení odběru zahrnutých v příslušném sdělení. Navíc, tuto volbu lze učinit změnou Vašeho nastavení specifických Služeb, nebo v případě, když Vám zašleme upozornění, či návštěvou příslušných internetových stránek (viz níže):


s ohledem na volbu kombinování Vašich informací napříč službami a zařízeními za účely stanovenými v těchto Zásadách ochrany osobních údajů:
https://account.samsung.com/membership/service/dataCombination.do.


Co děláme pro zabezpečení shromážděných informací?


Realizovali jsme smysluplná fyzická a technická opatření, abychom zabezpečili informace shromažďované ve spojení se Službami. Uvědomte si však, že přestože podnikáme patřičné kroky k ochraně shromážděných informací, žádné webové stránky, internetové přenosy, počítačový systém ani bezdrátové připojení nejsou zcela bezpečné.


Souhlas s mezinárodním přenosem dat


Jestliže používáte nebo se účastníte libovolné Služby nebo nám poskytujete informace, vyjadřujete tím svůj souhlas se shromažďováním, přenosem, ukládáním a zpracováním poskytnutých informací mimo zemi Vašeho pobytu (např. Korejská republika), v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Uvědomte si, že ochrana dat a další zákony v zemích, do kterých mohou být poskytnuté informace přeneseny, nemusí být tak komplexní jako ve Vaší zemi.


Přístup k poskytnutým informacím


Podle zákonů v některých jurisdikcích můžete mít právo požadovat podrobné informace o shromažďovaných informacích a opravovat nepřesnosti v těchto informacích. Jakákoli další uživatelská práva vyplývající z příslušných zákonů zůstávají nedotčena. Pokud to zákon povoluje, můžeme vám za poskytnutí této možnosti účtovat drobný poplatek. Můžeme odmítnout zpracovat požadavky, které se bezdůvodně opakují, vyžadují nepřiměřené technické úsilí, ohrožují osobní údaje jiných uživatelů, jsou mimořádně nepraktické nebo pokud k nim přístup není jinak vyžadován zákonem. Pokud chcete požádat o přístup k poskytnutým informacím, kontaktujte naše oddělení zákaznických služeb na adrese http://help.content.samsung.com.


Uchování dat


Provádíme patřičné kroky, abychom zajistili, že budeme uchovávat shromážděné informace pouze po dobu nezbytně nutnou k účelu, za jakým byly informace shromážděny, nebo jak je vyžadováno příslušnou smlouvou nebo platnými zákony.


Odkazy na třetí strany a produkty třetích stran v našich Službách


Naše Služby mohou odkazovat na webové stránky a služby třetích stran, které jsou mimo naši kontrolu. Za zabezpečení nebo ochranu jakýchkoli informací shromažďovaných webovými stránkami nebo jinými službami nijak neodpovídáme. Buďte opatrní a přečtěte si prohlášení o ochraně osobních údajů platná pro webové stránky a služby třetích stran, které používáte.


Také Vám můžeme poskytovat určité produkty nebo služby (např. aplikace dostupné prostřednictvím služby Samsung Apps) vyvinuté třetími stranami. Společnost Samsung za tyto produkty nebo služby třetích stran neodpovídá.


Třetí strany, které poskytují obsah, reklamy nebo funkce v našich Službách


Některý obsah, reklamy a funkce v našich Službách mohou být poskytovány nezávislými třetími stranami. Například:


 • umožňujeme Vám sledovat video obsah poskytovaný poskytovateli obsahu;
 • třetí strany vyvíjejí aplikace, ke kterým umožňujeme přístup prostřednictvím obchodu Samsung Apps;
 • některé třetí strany mohou zajišťovat reklamy nebo sledovat, jaké reklamy uživatelé zobrazují, jak často je zobrazují a jak na ně reagují; a
 • umožňujeme Vám sdílet určité materiály ze Služeb s ostatními uživateli prostřednictvím sociálních sítí, např. Facebook, Twitter, Google + a LinkedIn.

Tyto třetí strany mohou shromažďovat nebo získávat určité informace o tom, jak používáte Služby, včetně získávání informací prostřednictvím používání souborů cookies, beacons a podobných technologií, a tyto informace mohou být shromažďovány během delší doby a kombinovány s informacemi shromažďovanými na různých webových stránkách a online službách. Některé z těchto společností se účastní oborově vyvíjených programů, které mají umožňovat zákazníkům volbu, zda chtějí přijímat cílenou reklamu. Další informace naleznete na stránkách iniciativy Network Advertising Initiative "http://networkadvertising.org a aliance Digital Advertising Alliance „http://www.aboutads.info/".


Pokud se připojíte k sociální síti, můžeme přijímat a ukládat ověřovací informace z dané služby, abychom Vám umožnili přihlásit se, a také další informace, které nám dovolíte přijímat, když se přihlásíte k těmto službám.


Také si uvědomte, že když se přihlásíte k sociální síti pomocí zařízení, které kromě Vás používají další uživatelé, tito uživatelé mohou vidět informace uložené nebo zobrazené v souvislosti s Vaším účtem v sociální síti, ke které jste připojeni.


Soubory cookies, beacons a podobné technologie


My, stejně jako některé třetí strany, které poskytují v našich Službách obsah, reklamy nebo jiné funkce, můžeme v některých oblastech našich Služeb používat soubory cookies, beacons a další technologie.


Soubory cookies


Soubory cookies jsou malé soubory, které ukládají informace v počítači, TV, mobilním telefonu nebo jiném zařízení. Umožňují entitě, která uložila soubor cookies do zařízení, aby Vás rozpoznala na jiných webových stránkách, ve službách, zařízeních nebo během procházení. Soubory cookies slouží mnoha užitečným účelům, například:


 • Soubory cookies si mohou zapamatovat Vaše přihlašovací údaje ke službě, takže je nebudete muset pokaždé zadávat.
 • Soubory cookies pomáhají nám i třetím stranám zjistit, které části našich Služeb jsou nejoblíbenější, protože nám umožní vidět, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji, a kolik času na stránkách stráví. Na základě analýzy těchto informací můžeme lépe přizpůsobit Služby a poskytovat je ve vyšší kvalitě.
 • Soubory cookies pomáhají nám i třetím stranám zjistit, které reklamy si prohlížíte, aby se Vám při používání Služby nezobrazovala pokaždé stejná reklama.
 • Soubory cookies pomáhají nám i třetím stranám zajistit, abychom Vám poskytovali přizpůsobený obsah a reklamy díky tomu, že shromažďujeme informace o tom, jak používáte naše Služby a jiné webové stránky a aplikace.

Když používáte pro přístup k našim Službám internetový prohlížeč, můžete ho nakonfigurovat tak, aby přijímal všechny soubory cookies, odmítal všechny soubory cookies, nebo aby Vás upozornil na odeslání souboru cookies. Každý prohlížeč je jiný, proto se podívejte do menu Nápověda ve Vašem prohlížeči, abyste zjistili, jak je možné měnit předvolby týkající se souborů cookies. Další ovládací prvky pro soubory cookies může obsahovat operační systém ve Vašem zařízení.


Uvědomte si ale, že některé Služby mohou být vytvořeny tak, že soubory cookies používají, a když soubory cookies zakážete, může to ovlivnit Vaše možnosti používání Služeb nebo některých jejich částí.


Další lokální úložiště


My, společně s některými třetími stranami, můžeme v souvislosti s našimi Službami používat další typy technologií pro lokální ukládání, např. lokální sdílené objekty (označované také jako „Flash cookies“) a lokální úložiště HTML5. Tyto technologie se podobají výše popsaným souborům cookies tím, že se ukládají v zařízení a lze je využít k ukládání určitých informací o Vašich aktivitách a preferencích. Nicméně tyto technologie mohou využívat jiné části zařízení než standardní soubory cookies, a proto je pravděpodobně nebudete moci ovládat pomocí standardních nástrojů a nastavení prohlížeče. Informace o zakázání nebo odstranění informací obsažených ve Flash cookies zobrazíte klepnutím sem "http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash".


Beacons


My, společně s některými třetími stranami, můžeme také využívat technologie zvané beacons (nebo „pixels“), které přenáší informace z Vašeho zařízení na server. Beacons mohou být vloženy do online obsahu, videí a e-mailů, a mohou serveru umožnit číst z Vašeho zařízení určité typy informací, zjistit, kdy jste zobrazili určitý obsah nebo konkrétní e-mailovou zprávu, určit čas a datum, kdy jste zobrazili beacon a zjistit IP adresu Vašeho zařízení. My a některé třetí strany používáme beacons k řadě účelů, včetně analýzy používání našich Služeb a (ve spojení se soubory cookies) k poskytování obsahu a reklam přizpůsobených Vašim preferencím.


Používáním našich Služeb udělujete souhlas s ukládáním souborů cookies, dalších technologií lokálního ukládání, beacons a dalších informací ve Vašich zařízeních. Také potvrzujete souhlas s tím, že k těmto souborům cookies, technologiím lokálního ukládání, beacons a informacím budeme mít přístup my a výše zmíněné třetí strany.


Plugins pro sociální sítě


Naše Služby využívají zásuvné moduly sociálních sítí („Plugins“). Když používáte Službu, která obsahuje Plugins, mohou být informace přeneseny z Vašeho přístroje přímo provozovateli sociální sítě. Na informace shromažďované prostřednictvím Plugins nemáme vliv. Pokud jste přihlášeni do sociální sítě, Vaše používání naší Služby může být zaznamenáno ve Vašem účtu na sociální síti. V případě, že reagujete na Plugins, například kliknutím na „Líbí se mi“, „Sledovat“ či „Sdílet“ nebo přidáním komentáře, mohou být informace automaticky zobrazeny na Vašem profilu v sociální síti. I přesto, že nejste přihlášeni k Vašemu účtu na sociální síti, může se stát, že Plugins přenese Vaši IP adresu provozovatelům sociální sítě. Prosíme, buďte si vědomi této skutečnosti, když používáte naše Služby.


Pro informace o provozovatelích sociálních sítí, jejichž Plugins jsou používány v našich Službách („Provozovatelé“), viz níže:


  Provozovatelé sociálních sítí


  Pokud jste členem jedné či více následujících sociálních sítí a nepřejete si, aby Provozovatel připojil informace týkající se Vašeho používání Služeb k Vašim členským informacím, které již shromáždil Provozovatel, prosím, odhlaste se ze sociální sítě před používáním našich Služeb.


  Facebook


  Správce osobních údajů: Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, 2 Dublin, Irská republika („Facebook“). Pro další informace můžete navštívit webové stránky se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Facebook na https://www.facebook.com/about/privacy/.


  Google+


  Správce osobních údajů: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké („Google“). Pro další informace můžete navštívit webové stránky se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google na https://www.google.com/privacy.


  LinkedIn


  Správce osobních údajů: LinkedIn Ireland, Gardner House, Wilton Place, Wilton Plaza, Dublin 2, Irská republika („LinkedIn“). Pro další informace můžete navštívit webové stránky se zásadami ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn na http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv.


  Twitter


  Správce osobních údajů: Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Spojené státy americké („Twitter“). Pro další informace můžete navštívit webové stránky se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Twitter na https://twitter.com/privacy.


Další informace


Pokud máte konkrétní dotazy, kontaktujte nás na adrese:


Samsung Electronics Co., Ltd.
129 Samsung-Ro, Maetan-3dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea


Uživatelé z Evropy nás mohou kontaktovat na adrese:


European Data Protection Officer
Samsung Electronics (UK) Limited
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS


V případě, že máte jako uživatelé z Evropy dotazy týkající se placených online služeb, kontaktujte nás na adrese:


Samsung Electronics GmbH
Samsung House, Am Kronberger Hang 6, 65824 Schwalbach/Ts., Deutschland


E-mail: použijte sekci Kontakt na http://help.content.samsung.com.


Globální zásady ochrany osobních údajů společnosti Samsung – Dodatek pro službu Smart TV


Služba Smart TV společnosti Samsung nabízí sadu funkcí, které poskytují kvalitnější video obsah, přizpůsobené televizní zážitky, filmy, připojení k sociálním sítím a možnost ovládat televizor Smart TV a komunikovat s ním pomocí hlasových příkazů. Informace prostřednictvím služby Smart TV shromažďujeme, používáme, sdílíme a ukládáme způsoby popsanými v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Samsung. Tento Dodatek obsahuje další podrobnosti o způsobech ochrany osobních údajů u některých funkcí služby Smart TV.


Interaktivní a přizpůsobený obsah


Služba Smart TV je navržena tak, aby Vám umožnila snadno najít a použít programování videa a další obsah. Prostřednictvím průvodců umožňujících vyhledávání ve službě Smart TV získáte například přístup k informacím o živém televizním vysílání poskytovaném Vaším kabelovým nebo satelitním operátorem a k nabídkám videa na vyžádání poskytovaným nezávislými poskytovateli obsahu prostřednictvím vyhledávacích nástrojů zobrazovaných na Vaší Smart TV.


V případě živého televizního vysílání určujeme, jaký obsah je pro Vás dostupný, zčásti na základě PSČ. Kromě toho služba Smart TV Vám napomáhá vyhledávat a využívat další obsah služby Smart TV více přizpůsoben Vašim požadavkům tím, že zvýrazní programování a obsah, který Vás bude pravděpodobně zajímat a poskytne další služby, které učiní Váš zážitek ze sledování kvalitnějším. Tato doporučení a další služby jsou založené na:


 • informacích o obsahu, který jste sledovali, zakoupili, stáhli nebo přehráli pomocí datových proudů prostřednictvím aplikací Samsung ve Smart TV nebo v jiných zařízeních;
 • informacích o aplikacích, které jste použili pomocí Smart TV;
 • informacích o Vašich klepnutích na tlačítka Líbí, Nelíbí, Sledovat a další tlačítka ve Smart TV;
 • dotazovaných výrazech, které zadáváte do vyhledávacích funkcí Smart TV, včetně výrazů zadávaných při hledání konkrétního video obsahu;
 • dalších informacích o použití Smart TV a zařízení, včetně, mimo jiné, IP adresy, informací uložených v souborech cookies a podobných technologiích, informací identifikujících konfiguraci Vašeho hardwaru nebo softwaru, informací z prohlížeče a požadovaných stránkách.

V menu „Nastavení“ ve Vaší Smart TV naleznete dostupné možnosti v případě, že si nepřejete nadále dostávat přizpůsobená doporučení nebo konkrétní vylepšené funkce ve službě Vaší Smart TV. Pokud vypnete tato přizpůsobená doporučení nebo dodatečné funkce, nemusí být informace a obsah zobrazované ve Vaší Smart TV pro vás tak relevantní. Společnost Samsung může nadále shromažďovat informace o Vašem používání služby Smart TV pro účely popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Samsung.


Interaktivní zájmově orientovaný marketing


Povolením funkce interaktivního zájmově orientovaného marketingu učiníte obsah a reklamy, které získáváte na Vaší Smart TV nebo jiných nařízení při sledování Smart TV více interaktivní v souladu s Vašimi diváckými preferencemi. Poskytovatelé televizního programu nebo inzerce mohou vylepšit video programy na Vaší Smart TV nebo jiném zařízení poskytováním interaktivního obsahu, jako jsou vědomostní soutěže v rámci programu, zobrazování náhledů, her a propagace. Stejně tak poskytovatelé reklamy mohou posílit svou propagaci tím, že umožní uživatelům okamžitě reagovat na reklamu (např. stažením kupónu či aplikace).


Abychom mohli umožnit tato vylepšení a zájmově orientovaný marketing, shromažďujeme video či audio úryvky programu, který sledujete, a využíváme tyto informace za účelem, abychom Vám mohli poskytnout obsah nebo reklamu odpovídající tomu, co sledujete. Historie prohlížení bude doplněna o informace o Vašem zařízení (např. jeho IP adresu a identifikátory zařízení) a o Vaší interakci s obsahem nebo reklamou, které jsou poskytovány. Funkci interaktivního zájmově orientovaného marketingu můžete kdykoliv vypnout v menu “Nastavení”. Volby, které učiníte v souvislosti s funkcemi zájmově orientovaného marketingu neovlivní zobrazování ostatních typů reklam či marketingu na Vaší Smart TV.


PSID


Vaše historie prohlížení a využívání informací z Vaší Smart TV za účelem poskytování interaktivního a zájmově orientovaného marketingu budou propojeny s anonymním a vymazatelným identifikátorem zařízení zvaným “PSID” šifrovaným prostřednictvím funkce one-way hash.


Váš identifikátor “PSID” můžete kdykoliv vymazat prostřednictvím menu Nastavení ve Vaší Smart TV. Takto smazaná historie Vašeho prohlížení a využívání Smart TV budou ve vztahu k zájmově orientovanému marketingu vymazány a odpojeny. Mějte na paměti, že v případě odstranění Vašeho PSID, kvalita přizpůsobených a zájmově orientovaných reklam nemusí být v souladu s Vašimi požadavky.


Rozpoznávání hlasu


Smart TV můžete ovládat a mnoho jejích funkcí můžete používat pomocí hlasových příkazů.


Pokud zapnete Rozpoznávání hlasu, můžete komunikovat se svou Smart TV pomocí hlasu. Aby bylo možné Vám poskytnout funkci Rozpoznávání hlasu, některé hlasové příkazy mohou být přenášeny (společně s informacemi o Vašem zařízení, včetně identifikátorů zařízení) do služby třetí strany (momentálně se jedná o Nuance Communications, Inc.), která převádí řeč na text nebo v rozsahu nezbytném, aby bylo možné Vám poskytovat funkci Rozpoznávání hlasu. Kromě toho může společnost Samsung shromažďovat a Vaše zařízení může zachycovat hlasové příkazy a odpovídající texty tak, abychom Vám mohli poskytovat funkce Rozpoznávání hlasu a vyhodnocovat je a zlepšovat. Společnost Samsung bude shromažďovat Vaše interaktivní hlasové příkazy pouze v případě, že budete požadovat po Smart TV konkrétní vyhledávání tím, že stisknete aktivační tlačítko na dálkovém ovládání nebo na Vaší obrazovce a začnete mluvit do mikrofonu na dálkovém ovládání.


Pokud nezapnete funkci Rozpoznávání hlasu, nebudete moci používat interaktivní funkce rozpoznávání hlasu, přestože budete možná moci ovládat svůj televizor pomocí některých předdefinovaných hlasových příkazů.
Shromažďování dat v rámci funkce Rozpoznávání hlasu můžete kdykoli vypnout pomocí menu Nastavení. Tím však pravděpodobně zabráníte používání všech funkcí Rozpoznávání hlasu.


Třetí strany


Uvědomte si, že když sledujete video nebo používáte aplikace nebo obsah poskytované třetí stranou, poskytovatel může shromažďovat nebo přijímat informace o Vaší Smart TV (např. její IP adresu a identifikátory zařízení), požadované transakci (např. Váš požadavek na zakoupení nebo vypůjčení videa) a Vašem používání aplikace nebo služby. Společnost Samsung neodpovídá za ochranu osobních údajů nebo způsoby zabezpečení těchto poskytovatelů. Buďte opatrní a přečtěte si prohlášení o ochraně osobních údajů platná pro webové stránky a služby třetích stran, které používáte.


Zvláštnosti funkcí v jednotlivých zemích


Vezměte na vědomí, že jedna nebo více funkcí popsaných v Dodatku pro Smart TV nemusí být v místě Vašeho pobytu k dispozici.


Globální zásady ochrany osobních údajů společnosti Samsung – Dodatek pro mobilní zařízení


Mobilní zařízení, nosiče a další související technologie a služby společnosti Samsung (společně jako naše „Mobilní zařízení“) nabízí široký rozsah funkcí včetně těch, které umožňují uživateli sledovat a zlepšovat jejich kondici a zdraví, vylepšovat jejich uživatelské zážitky, provádět platby prostřednictvím Mobilních zařízení a ovládat Mobilní zařízení hlasem. Když používáte naše Mobilní zařízení, shromažďujeme, používáme, sdílíme a ukládáme Vaše informace způsoby popsanými v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Tento Dodatek přináší doplňující informace o tom, jak využíváme tato data k poskytování funkcí v našich Mobilních zařízeních.


Základní informace o Vašem Mobilním zařízení


Při spuštění Vašeho Mobilního zařízení nebo při použití funkcí, které vyžadují připojení k internetu, jsou shromažďovány informace. Tato data obsahují informace o Vašem Mobilním zařízení jako je Vaše IP adresa, verze operačního systému, územní a jazykové nastavení, IMEI a další unikátní identifikátory zařízení. Výše uvedené zahrnuje rovněž informaci o tom, jak, kdy a jak dlouhou dobu používáte Vaše Mobilní zařízení.


Jak je popsáno v Zásadách ochrany osobních údajů, můžeme sdílet základní informace o Vašem Mobilním zařízení s našimi obchodními partnery, jako jsou poskytovatelé bezdrátového připojení nebo s poskytovateli služeb, kteří poskytují služby naším jménem.


Třetí strany


Prosím vezměte na vědomí, že při používání funkce poskytované třetí stranou, včetně Vašeho poskytovatele bezdrátového připojení, může poskytovatel shromažďovat nebo přijímat informace o Vašem Mobilním zařízení (například o Vaší IP adrese a identifikátorech zařízení), požadovaných transakcích (například Váš příkaz k nákupu či vypůjčení určitého obsahu), a o Vašem využívání aplikace nebo služby. Společnost Samsung neodpovídá za ochranu osobních údajů nebo způsoby zabezpečení těchto poskytovatelů. Buďte opatrní a přečtěte si prohlášení o ochraně osobních údajů platná pro webové stránky a služby třetích stran, které používáte.


Zvláštnosti některých funkcí


Prosím vezměte na vědomí, že jedna nebo více funkcí popsaných v tomto Dodatku pro Mobilní zařízení nemusí být k dispozici pro Váš model, nemusí být poskytována Vaším poskytovatelem služeb nebo v zemi, kde žijete.


S Health


Aplikace S Health, související aplikace a přidružené příslušenství (dohromady jako „S Health“) je společník typu „vše v jednom“ navržený k podpoře Vašeho zdravého životního stylu. S aplikací S Health si můžete zaznamenávat Vaše každodenní činnosti, nechat se vést k dosažení Vašich denních sportovních výkonů a cílů a měřit a dohlížet nad Vaším zdravím a zaznamenávat si faktory jako je srdeční rytmus, množství kyslíku v krvi a hladina stresu.


Účelem zpracovávání údajů pro aplikaci S Health je poskytování služeb nebo funkcí, které vyžadujete, včetně zálohy dat a synchronizace pro uživatele služby Samsung Account, poskytování analýz a statistik ke zlepšení kondice a k vylepšení aplikace S Health samotné a její nabídky. Údaje mohou být shromažďovány prostřednictvím senzorů ve Vašem Mobilním zařízení, nebo tím, že zadáte Vaše údaje do příslušného Mobilního zařízení nebo do související aplikace či příslušenství. Další informace, které se týkají způsobu, jakým shromažďujeme, využíváme, sdílíme a ukládáme Vaše údaje, jsou popsané v Zásadách ochrany soukromí pro aplikaci S Health.


Podpůrné funkce


Podpůrné funkce tvoří soubor funkcí navržených ke zjednodušení a vylepšení způsobů, jakými můžete sdílet obsah a spojovat se se svými přáteli. Se současně dostupnými Podpůrnými funkcemi můžete například sdílet svůj profil a prohlížet si obrázky svých přátel prostřednictvím funkce Profile Sharing; jednoduše sdílet dokumenty se svými přáteli prostřednictvím funkce Simple Sharing; a komunikovat se svými přáteli pomocí tzv. smajlíků, obrázků a ručně psaných vzkazů prostřednictvím funkce OnCircle.


Abychom Vám mohli poskytnout Podpůrné služby, budeme shromažďovat Vaše telefonní číslo, informace týkající se Vašeho seznamu kontaktů a budeme mít přístup ke zprávám.


Podpůrné funkce si můžete úplně nebo částečně vypnout, návštěvou svého Profilu ve Vašich Kontaktech si můžete zvolit, kterou službu si přejete používat. Navíc si můžete na základě svého nastavení Podpůrných funkcí vybrat, které kategorie údajů budete sdílet a s kým ze svých přátel je chcete sdílet.


Samsung Pay


Samsung Pay představuje snadný a bezpečný způsob pro nákupy prostřednictvím debetní a kreditní karty za použití Vašeho kompatibilního mobilního zařízení. Abyste mohli využívat funkci Samsung Pay a zahájit registraci platební karty, identifikace a ověření údajů, budou předloženy prostřednictvím Vašeho Mobilního zařízení Vaší bance. Tyto údaje obsahují informace procházející našimi servery, jako jsou informace ze Samsung Account, uživatelské údaje Samsung Pay, údaje o zařízení, údaje o poloze (informace o Vaší poloze při registraci Vaší karty) v případě, že je nastavení polohy v zařízení vypnuté a údaje o platební kartě a fakturační adrese, která je zasílána vydavateli karty. Informace jsou šifrovány prostřednictvím Vašeho Mobilního zařízení a jsou zaslány Vaší bance přes servery společnosti Samsung. Nikdy nemáme přístup k údajům o platební kartě či k bankovním údajům.


Jakmile je Vaše Mobilní zařízení zaregistrováno, všechna data týkající se transakcí jsou přenášena bezpečně mezi Vaším Mobilním zařízením, vydavatelem platební karty a Vaší bankou. Historie nedávných transakcí je k dispozici na Vašem Mobilním zařízení a je dostupná pouze Vám, Vaší bance a Vašemu vydavateli platební karty. Neshromažďujeme žádné informace o transakcích, které jste provedli nebo o zařízeních či účtech, které byly k transakcím použity. Můžeme však slučovat a anonymizovat shromážděné údaje týkající se Vašich pokusů o nákup prostřednictvím služby Samsung Pay, abychom porozuměli způsobu, jakým lidé využívají Samsung Pay za účelem vylepšení této služby tím, že bude více praktická a užitečná pro naše zákazníky.


Další informace týkající se způsobů, kterými shromažďujeme, používáme, sdílíme a uchováváme Vaše údaje, jsou popsány v Zásadách ochrany osobních údajů služby Samsung Pay.


Hlasové služby


Své Mobilní zařízení můžete ovládat hlasem a další funkce můžete ovládat prostřednictvím hlasových příkazů. V závislosti na modelu Vašeho Mobilního zařízení a Vašem regionu můžete ovládat své Mobilní zařízení aktivací určitých funkcí jako je přehrávání písniček ze seznamu nebo internetové vyhledávání prostřednictvím S-Voice. Můžete také využít jazykového překladače prostřednictvím S-Translater, diktovat sdělení přes Voice Memo nebo po spuštění režimu CarMode můžete aktivovat různé funkce při řízení.


Za účelem poskytování Hlasových služeb mohou být některé hlasové příkazy přenášeny (spolu s údaji o Vašem zařízení a jeho využití včetně identifikátorů zařízení) třetím stranám poskytujícím službu, která převádí Vaše hlasové příkazy do textové podoby. Dále společnost Samsung může shromažďovat údaje a Vaše zařízení může zachytit hlasové příkazy a související texty tak, abychom Vám mohli poskytovat Hlasové služby a hodnotit a zlepšovat jejich funkce.


Tiskárny a multifunkční zařízení od společnosti Samsung jsou nyní součástí řady produktů společnosti HP. Přečtěte si Prohlášení HP o ochraně osobních údajů na následující adrese: www.hp.com/go/privacy.