Řešení Knox

Mobilní zabezpečení určené pro místa, kde lidé skutečně pracují

  • knox

knox

᠎
Video Alternative Text

Špičkové zabezpečení pro otevřený svět

Lidé jsou lidé. Samozřejmě budou ztrácet telefony a používat je tam, kde si to nepřejete. Ale to je v pořádku. Lidé chtějí být lidmi. Dělají, co dělají, líbí se jim, co se jim líbí, a někdy se nechají trochu unést.

Proto jsme vytvořili mobilní hardwarové zabezpečení Samsung Knox, které jsme navrhli přímo pro způsob, jakým lidé skutečně pracují. Proč se totiž pokoušet měnit chování zaměstnanců, když stačí změnit jejich mobilní zabezpečení?
Samsung Knox. Špičkové zabezpečení pro otevřený svět.

Technologie Knox

Technologii Samsung Knox důvěřují vlády a společnosti po celém světě, neboť poskytuje špičkové zabezpečení k ochraně vašeho podnikání.

Knox je vícevrstvá platforma, která je zabudována do hardwaru i softwaru nejnovějších zařízení společnosti Samsung. Knox prostřednictvím celé řady bezpečnostních kontrol sahajících od úrovně platformy až po operační systém neustále ověřuje integritu zařízení a detekuje neoprávněnou manipulaci. Cílem je, aby byla vaše data vždy v bezpečí.

᠎
᠎
᠎
᠎
᠎
᠎
᠎
᠎
᠎
᠎
᠎
᠎
᠎

Samsung Knox překonává globální požadavky stanovené vládami a podniky po celém světě na bezpečnostní technologie určené k manipulaci s podnikovými daty a operacemi pomocí mobilní bezpečnostní platformy.

knox certification

* Platformě Samsung Knox důvěřuje mnoho vlád po celém světě.
*Platforma Samsung Knox obdržela nejvíce „silných“ hodnocení ze všech mobilních bezpečnostních platforem ve zprávě společnosti Gartner „Zabezpečení mobilních zařízení: porovnání platforem“ (6. dubna 2016).

Řešení Knox

Podívejte se, jak může mobilní bezpečnostní platforma Knox společnosti Samsung posunout vaši firmu dopředu.

Knox Workspace
Knox Workspace

Plně vybavené pracovní prostředí

Podnikové pracovní prostředí, které odděluje pracovní aplikace a data od zbytku zařízení. O to se stará čipová sada zařízení a platforma Knox

Knox Premium
Knox Premium

Cloudová správa zařízení

Cloudové víceplatformové řešení EMM kombinované s vestavěným bezpečnostním prostředím pro zařízení Samsung

Knox Configure
Knox Configure

Hromadné konfigurace zařízení a jejich nasazení

Cloudový nástroj umožňující konfigurovat zařízení na dálku a dynamicky aktualizovat zásady konfigurace, aby obsahovaly nejaktuálnější funkce

Knox Mobile Enrollment
Knox Mobile Enrollment

Instalace a zápis EMM

Cloudový nástroj, který pomáhá nainstalovat nástroj EMM Agent a automaticky zapisovat do EMM

Knox Customisation SDK
Knox Customisation SDK

Sofistikovaná konfigurace zařízení

Sada pro vývoj softwaru, která poskytuje přístup k více než 1 000 API pro konfiguraci zařízení a přizpůsobení na zařízeních Samsung

Knox Enabled
Knox Enabled

Přidané zabezpečení pro aplikace pro systém Android

Neviditelná ochrana pro jednotlivé aplikace, která pracuje na principu oddělení aplikace od ostatních dat na zařízení

*Dostupnost služeb Knox Configure a Knox Mobile Enrollment se může lišit v závislosti na zemi. Další informace najdete na stránkách SamsungKnox.com.

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Podívejte se, proč jiní zákazníci důvěřují platformě Samsung Knox, a zkuste si ji představit ve svém podnikání.

CÍLOVÁ SKUPINA

Hlubší pohled na Samsung Knox

Stay Connected with Samsung Knox
Samsung Knox SNS