Přeskočit na obsah
Obsah

SMART Signage SolutionsMagicIWB 3.0

SDÍLET

google plus linkedin pinterest

Vyberte sociální síť ke sdílení této stránky.

Zavřít okno

Popis

Dosáhněte vyšší úrovně interakce a spolupráce s řešením Samsung MagicIWB

Proměňte tradiční prezentaci na dynamický vzdělávací nebo podnikový zážitek prostřednictvím řešení Samsung MagicIWB™ (Interactive White Board). Řešení MagicIWB s volitelnou technologií dotykové obrazovky poskytuje velice dobře čitelné prezentace v kvalitě rozlišení Full HD, které upoutají pozornost publika a udrží ji pomocí přímého přístupu k bohatému obsahu.
Toto řešení umožňuje psaní na obrazovku a snímání videa a obrázků a podporuje také celou řadu formátů souborů, čímž ještě více zvyšuje kvalitu podnikových prezentací a podporuje spolupráci na schůzkách.

PŘEHLED ŘEŠENÍ

Psaní, spolupráce a zapojení publika pomocí rozšířeného řešení Samsung MagicIWB

V okamžiku, kdy se zdálo, že řešení Samsung MagicIWB už nemůže být lepší, posouvá jeho nová verze interaktivitu a spolupráci na ještě vyšší úroveň. Řešení MagicIWB, které může být vybaveno volitelnou technologií dotykové obrazovky, díky většímu jasu a kvalitě Full HD přináší lepší čitelnost než kdykoli předtím. A co více, nově zdokonalené interaktivní funkce pomáhají déle udržet pozornost publika, zvýšit jeho zapojení do prezentace a zlepšit celkový zážitek ze vzdělávání a sdílení informací.

Writing software : MagicIWB Board I / e-Class management software : MagicIWB Manager / Student software : MagicIWB Agent [LFD + Overlay touch screen + Software MagicIWB Solution + Samsung E-board Solution]

Řešení MagicIWB se skládá z následujících součástí:

 • MagicIWB Board I Vzbuďte zájem o prezentace prostřednictvím přímého přístupu k bohatému obsahu a interaktivním nástrojům. Snadno vytvářejte působivé prezentace s bohatým obsahem a sdílejte je s účastníky, abyste podnítili diskuse, společné hledání nových nápadů a řešení problémů.
 • MagicIWB Manager Poskytněte prezentujícím a učitelům širokou škálu nástrojů na správu pomocí tohoto všestranného softwarového řešení pro elektronické tabule a umožněte jim jednoduché řízení schůzek a vyučovacích hodin. Vytvořte schůzku nebo vyučovací hodinu,
  pozvěte účastníky, proveďte hlasování, zkoušejte a zjednodušte přenos souborů z displeje do jednotlivých klientských zařízení s cílem snadné spolupráce a sdílení informací.
 • MagicIWB Agent Nainstalujte toto softwarové řešení do mobilních zařízení účastníků, kde se stane efektivním nástrojem na komunikaci a vzdálenou správu. Účastníci si mohou vybrat lekci, které se chtějí zúčastnit, odeslat prezentujícímu otázku a sdílet soubory se skupinou. Tato snadno použitelná aplikace, která je k dispozici prostřednictvím služeb iTunes® Store a Android™ App Marketplace, podporuje bezproblémovou interaktivní komunikaci mezi prezentujícím a účastníky.

FUNKCE A VÝHODY

Řešení MagicIWB nabízí robustní funkce a výhody, které umožňují poskytovat vysoce působivé prezentace podporující spolupráci a interakci. Funkce zahrnují schopnost zobrazení obsahu na více displejích nebo dynamické interakce prostřednictvím manipulace s obsahem na obrazovce, kterou může provádět více uživatelů.
Uživatelé mohou odesílat a přijímat zprávy na jiných zařízeních a psát přímo na elektronickou tabuli. Mohou dokonce vkládat jednoduché poznámky přímo do dokumentů aplikací Microsoft® Word, Excel® nebo PowerPoint®

 • Umístění nabídky na libovolné místo na displeji Dlouhým dotykem kdekoli na obrazovce zobrazíte plovoucí nabídku. Chcete ji přesunout? Jednoduchým rychlým pohybem prstem ji můžete přemístit jinam.
 • Rozšíření obsahu na více displejů s nezávislým řízením každé obrazovky Zvětšete velikost elektronické tabule propojením více obrazovek pomocí jediné nabídky, která umožňuje řízení obsahu pomocí funkce více obrazovek řešení MagicIWB. S každou obrazovkou může pomocí samostatné nabídky nezávisle manipulovat více uživatelů. Uživatelé rovněž mohou psát a mazat poznámky přímo na displeji pomocí různých barev pera. Tyto funkce jsou ideální k podpoře vzdělávání a firemního prostředí založeného na spolupráci.
 • Rychlé vkládání poznámek do prezentací Pomocí funkce Quick Memo, která je k dispozici v rámci nástroje Samsung MagicIMS Agent, mohou účastníci psát poznámky na svých mobilních zařízeních a odesílat je na elektronickou tabuli přes kabelovou nebo bezdrátovou síť.
 • Snadné přesouvání obrázků na obrazovce pomocí gest prováděných dvěma rukama Procházejte rychle stránky prezentace nebo měňte velikost oken na obrazovce jednodušeji než kdykoli předtím. Chcete zrušit provedenou změnu? Stačí přiložit dva prsty kamkoli na obrazovku a potáhnout jimi doleva. Chcete změnu provést znovu? Přiložte dva prsty kamkoli na obrazovku a potáhněte jimi doprava. Pomocí jednoduchých gest rukou lze také používat funkce snímání a změny velikosti.
 • Okamžité převádění rukopisu na digitální text Tato funkce umožňuje automatické převádění rukopisu uživatele do pravoúhlého stylu, který je pak rozpoznán jako digitální text.
 • Snadné odesílání e-mailů Odesílejte všem účastníkům výsledky diskusí, shrnutí nebo zápisy ze schůzek pomocí funkce e-mailu – stačí nakonfigurovat adresu a číslo portu poštovního serveru.
 • Ukládání a tisk poznámek přímo z elektronické tabule Vytiskněte si poznámky přímo z obrazovky elektronické tabule a uchovejte si je pro budoucí inspiraci nebo ke sdílení.
 • Nahrávání celých prezentací na video pro budoucí potřebu Nahrajte celou prezentaci a sdílejte diskusi nebo průběh přednášky od začátku až do konce pro budoucí potřebu.
 • Snadné exportování snímků obrazovky Aktuálně zobrazenou stránku nebo všechny stránky lze exportovat do souboru ve formátu PDF nebo PPT.
 • Ukládání nebo sdílení obrázků v reálném čase během prezentací Pořiďte snímek prezentace nebo přednášky, která probíhá na elektronické tabuli, a uložte ho nebo sdílejte s ostatními.
 • Čtení a tisk dokumentů vytvořených elektronickou tabulí Můžete číst a tisknout dokumenty v různých formátech zobrazené na elektronické tabuli a sdílet je s účastníky na jejich mobilních zařízeních.
 • Psaní poznámek rukou do aplikací Microsoft Office přímo na obrazovce a jejich ukládání Pomocí modulu plug-in pro sadu Microsoft Office mohou uživatelé snáze přidávat rukopisné poznámky do aplikací sady Microsoft Office. Když uživatel rukou napíše poznámku na dotykovou obrazovku, bude tento rukopis automaticky přidán a uložen do původního zdrojového souboru v obrazovém formátu. Uživatelé tak mohou soubor snadno aktualizovat a vyhledávat a ukládat poznámky.
 • Přesnější sdělení hlavní myšlenky Pomocí tohoto přesného, bezpečného a snadno použitelného ukazovátka udržíte pozornost účastníků schůzky nebo přednášky. Ukazovátko Magic Presenter využívá technologii Bluetooth® a umožňuje zvýraznit informace zobrazené na elektronické tabuli zřetelněji a bezpečněji než laserová ukazovátka. A pokud je nainstalován software Magic Presenter, který se dodává s ukazovátkem, mohou si uživatelé v rozevírací nabídce vybrat z různých velikostí, tvarů a obrázků ukazovátka podle svých individuálních potřeb.
 • Sdílení obsahu mezi různými zařízeními Pomocí softwaru MagicIWB Manager lze přenášet obsah mezi elektronickými tabulemi a mobilními zařízeními, která se nacházejí na různých místech.
 • Současná spolupráce na předem nasdílených souborech Synchronizujte anotace nebo čísla stránek v předem nasdílených dokumentech mezi zařízeními se systémy Windows, Apple nebo Android™.
 • Jednodušší sdílení souborů pomocí jednoho adresáře Pomocí funkcí softwaru MagicIWB Manager pro připojení a sdílení souborů lze nastavit jeden adresář jako složku sdílenou mezi elektronickou tabulí a mobilními zařízeními.
 • Jednoduché sdílení obrazovky v reálném čase Pomocí nástroje MagicIWB Agent můžete jediným dotykem sdílet obrazovky displejů s dalšími zařízeními v reálném čase.
 • Snadné vytváření jednoduchých dotazníků Tento nástroj je velmi užitečný ve vzdělávacím prostředí, kde umožňuje řízení lekcí, organizování anket a dotazníků nebo zadávání testů.

PODNIKY

Poskytujte stimulující pracovní prostředí, které
podporuje interaktivní spolupráci

Dnešní podnikové prostředí se stalo mobilnějším a globálnějším než kdykoli předtím a vyžaduje, aby pracovníci komunikovali a spolupracovali efektivněji a doslova kdekoli.
Řešení Samsung MagicIWB poskytuje podnikům nástroje na bezproblémovou spolupráci, které usnadňují komunikaci, snadno se implementují, umožňují intuitivní používání a nevyžadují vysoké náklady na provoz. Začleněním displejů Samsung vybavených softwarem Samsung MagicIWB mohou podniky vytvořit produktivní pracovní prostředí, které podporuje kreativní myšlení, prohlubuje interakci mezi zaměstnanci a zákazníky a zkvalitňuje spolupráci, ať už v rámci jedné místnosti nebo na různých místech světa.

Řešení MagicIWB podporuje interakci a
spolupráci prostřednictvím následujících výhod:
 • Produktivní a ničím nerušené prezentace Soustřeďujte pozornost na prezentaci, ne na zařízení, které ji vysílá. Řešení Samsung Smart Signage a MagicIWB poskytují poutavé prezentace, při kterých publikum neruší hlučné a nápadné projektory. Diváci si mohou vychutnávat vysoce kvalitní čistý obraz bez rozmazání či odlesků v plně osvětlené místnosti, kde si mohou jednoduše psát poznámky.
 • Podpora interaktivity mezi prezentujícím a účastníky Propojte zařízení prezentujícího a účastníků pomocí softwaru MagicIWB Manager a podpořte tak jejich interaktivní komunikaci. Snadno sdílejte soubory a další materiály se zařízeními účastníků nebo mezi elektronickými tabulemi. Stačí nainstalovat program Samsung MagicIWB Agent do zařízení účastníků a kabelových či bezdrátových sítí v budově. Sdílení je možné, i když se zařízení nacházejí na různých místech, díky čemuž lze efektivně komunikovat i s účastníky, kteří nemohou být fyzicky přítomni. Prezentující rovněž mohou během prezentací ovládat zařízení účastníků a tím prezentace ještě více obohatit.
 • Poskytování dynamického obsahu Umožněte prezentujícím prostřednictvím softwaru MagicIWB poskytovat bohatý obsah působivým způsobem, který podpoří interakci účastníků. Uživatelé mohou těžit z přesnějších prezentací využívajících intuitivní dotykové obrazovky a dotykového pera. Prezentace lze obohatit a učinit dynamičtějšími prostřednictvím různého obsahu, jako jsou například dokumenty PowerPoint, obrázky, videa a animace ve formátu Adobe Flash®. Tabuli je také možné používat jako elektronický zápisník a lze na ni kreslit pomocí různých stylů a barev pera, což rozšiřuje její funkčnost.
 • Zvýšení efektivity a produktivity prostřednictvím časově úsporných funkcí Umožněte využívání souborů PDF a aplikací sady Microsoft Office prostřednictvím řešení MagicIWB. Prezentující a účastníci mohou do těchto souborů snadno psát a ukládat poznámky, aniž by je museli importovat nebo přepisovat, což zvyšuje efektivitu vytváření poznámek. Prezentující mohou během prezentace otevřít nebo sdílet soubory na displeji, psát poznámky a ukládat soubory, aniž by je museli zdlouhavě převádět, což přispívá k plynulosti prezentací.

VZDĚLÁVÁNÍ

Zapojte studenty prostřednictvím interaktivního řešení MagicIWB založeného na spolupráci

Nové technologie, jako například tablety, mobilní aplikace, sociální sítě a digitální obsah, rychle mění způsob, jakým studenti získávají vědomosti. Trend se posouvá od vzdělávání založeného na učiteli ke vzdělávání zaměřenému na studenta. Dnešní studenti, kteří jsou zběhlí v používání digitálních technologií, lépe reagují na technologie, se kterými vyrůstali, a více se zapojují do výuky, pokud v ní hrají aktivní roli s interaktivními nástroji, jež podporují spolupráci. Výzkumy prokazují, že studenti, kteří se aktivně účastní procesu výuky, si uchovají více vědomostí. Tytéž nástroje rovněž učitelům pomáhají poskytovat zpětnou vazbu inteligentnějšími a interaktivnějšími způsoby než kdykoli předtím.

A to je důvod, proč je řešení elektronické tabule se softwarem MagicIWB od společnosti Samsung ideálním způsobem, jak zapojit studenty do vzdělávacího procesu prostřednictvím stimulujících a interaktivních nástrojů založených spolupráci.

Řešení MagicIWB obohacuje vzdělávání díky následujícím výhodám:
 • Podpora interakce mezi učiteli a studenty Zbořte hranici mezi aktivními učiteli a pasivními studenty prostřednictvím propojením zařízení učitele a studentů pomocí řešení MagicIWB. Toto propojení podporuje interaktivní komunikaci a vede k efektivnějšímu vzdělávání. Soubory a další materiály lze sdílet na zařízeních studentů nebo mezi elektronickými tabulemi, a to i v případě, že se tato zařízení nacházejí na různých místech.
 • Efektivnější správa třídy Zredukujte zdroje nepozornosti ve třídě tím, že učiteli umožníte sledovat a řídit zařízení studentů pomocí programu MagicIWB Agent nainstalovaného v těchto zařízeních.
 • Vzbuzení zájmu studentů pomocí interaktivních nástrojů a poutavého obsahu Podporujte interakce studentů dynamickým způsobem prostřednictvím stimulujícího obsahu, poskytovaného pomocí snadno použitelných funkcí řešení MagicIWB. Tyto interaktivní funkce zahrnují dotykový displej a dotykové pero na psaní poznámek a kreslení a možnost používat prezentace PowerPoint, obrázky, videa a animace ve formátu Adobe k zapojení studentů do výuky.
 • Zobrazení bez zkreslení a odlesků Poskytujte zdokonalenou kvalitu obrazu, který je díky inovativnímu pokroku v technologii dotykových obrazovek lepší a čistější než obraz tradičních projektorů. Studenti si také již nemusí psát poznámky v zatemněné učebně ani je neruší hluk projektoru na pozadí, díky čemuž se mohou soustředit na výuku.
 • Efektivnější psaní a sdílení poznámek pomocí časově úsporných funkcí Umožněte využívání souborů PDF a aplikací sady Microsoft Office. Studenti mohou do těchto souborů jednoduše psát a ukládat poznámky, aniž by je museli importovat nebo přepisovat, což zvyšuje efektivitu a usnadňuje práci s poznámkami po výuce. Vyučující mohou během prezentace otevřít nebo sdílet soubory na displeji, psát poznámky a ukládat soubory, aniž by je museli zdlouhavě převádět, což jim pomáhá šetřit čas a námahu.
 • Samsung GALAXY Tab a MagicIWB jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics Co. Ltd.
 • Adobe Flash je registrovaná ochranná známka společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a dalších zemích.
 • Android a Chromebook jsou ochranné známky společnosti Google Inc.
 • Apple, Mac, iPad a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.
 • Bluetooth je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. USA.
 • Excel, Microsoft, Microsoft Office, PowerPoint a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.