Põhiväärtused

Samsungi vaimu määratlevad väärtused.

Samsung usub, et kindlate väärtuste omamine on ka eduka tegevuse võti. Seetõttu juhindutakse ettevõtte kõigis otsustes nendest põhiväärtustest ja rangest käitumiskoodeksist.

People

Inimesed

Lühidalt öeldes: ettevõte, see on tema inimesed. Samsung on teinud kõik, et inimesed saaksid oma potentsiaali täielikult rakendada.

Excellence

Täiuslikkus

Kogu meie tegevus on kantud soovist liikuda täiuslikkuse poole – see on püüd luua tooteid ja teenuseid, mis on turul kõige paremad.

Change

Muutumine

Tänapäevane kiire tempoga maailm on pidevas muutumises ning innovatsioon kujutab endast iga ettevõtte jaoks üliolulist tegurit.
Alates asutamisest suuname oma pilgu tulevikku ning püüame ennustada turu vajadusi ja nõudmisi – vaid nii tagame edu ka pikemas perspektiivis.

Ühtsus

Eetikaprintsiipide järgimine on meie tegevuse alus. Õiglus,kõigi osapoolte austamine ja täielik läbipaistvus peavad olema tagatud igal sammul.

Co-prosperity

Üldine hüvang

Ükski ettevõte ei saa olla edukas, kui tema eesmärgiks on üksnes isikliku kasu saamine.
Oma tegevuses on Samsung püüdnud igal pool tegutseda vastutustundlikult nii sotsiaalses kui ka keskkonna-alases plaanis.