Privaatsus

Privaatsus

Meie pühendumus

Oleme Samsung Electronics’is seadnud esmaprioriteediks sinu isikuandmete kaitse. Tunnustades täielikult asjaolu, et sinu isikuandmed kuuluvad sulle, anname endast parima sinu poolt jagatud andmete
turvaliseks säilitamiseks ja ettevaatlikuks töötlemiseks.  Sinu usaldus meie vastu on meile kõrgeimaks väärtuseks. Seepärast kogume andmeid sinu nõusolekul minimaalses ulatuses ning kasutame neid üksnes ette nähtud eesmärkidel. Me ei edasta andmeid kolmandatele isikutele ilma sinu teadmata. Anname Samsung Electronics’is endast parima selleks, et tagada sinu andmete kaitse, sealhulgas tehniline andmeturve ja ettevõtte sisesed protseduurireeglid koos isikuandmete kaitse füüsiliste turvameetmetega. Nimelt, oleme välja töötanud Samsung Knox’il põhineva tugeva krüpteerimistehnoloogia. Oleme rakendanud Samsung Knox’i kõikides meie süsteemides ja toodetes, eristudes seeläbi teistest. Me püüame muuta sinu elu paremaks, pakkudes sulle inspireerivaid ja huvitavaid digitaalseid kogemusi, et seda teha, on sinu usaldus ülimalt oluline ning seega anname endast parima sinu isikuandmete kaitsmisel.

Täname sind jätkuva huvi ja toetuse eest.

Samsungi veebilehe privaatsuseeskirjade olulised punktid

 • Käsitlusala

  Need privaatsuseeskirjad kehtivad igale Samsungi seadmele, veebisaidile või võrgurakendusele, mis viitab või lingib privaatsuseeskirjadele (ühiselt meie „teenused”). Privaatsuseeskirjad kehtivad olenemata sellest, kas kasutate meie teenustele juurdepääsuks arvutit, mobiiltelefoni, tahvelarvutit, telerit või muud seadet.

 • Meie kogutav teave

  Kogume teenuste kohta mitmesugust teavet, muuhulgas:

  • teavet, mida meile otse edastate;
  • teavet, mida kogume teenuse teiepoolse kasutamise kohta; ja
  • teavet, mida hangime muude osapoolte allikatest.

  Lisaks võime küsida ka teie nõusolekut koguda teavet, mida privaatsuspoliitikas ei kirjeldata.

 • Teabe kasutamine ja jagamine

  Kasutame kogutavat teavet (ja võime seda kombineerida muu teabega Teie kohta) muuhulgas:

  • Teie soovitud Teenuste osutamiseks
  • Eesmärgiga mõista, kuidas te meie Teenuseid kasutate, et saaksime teie kasutajaelamust paremaks muuta; ja
  • Teile kohandatud sisu ja reklaamide edastamiseks.


  Kasutame oma kogutavat teavet teile kogumise hetkel kirjeldatud viisil või muul moel teie nõusolekul.


  Võime teie teavet jagada:

  • tütarettevõtetele – Samsungi ettevõttepere;
  • äripartneritele – usaldusväärsed ettevõtted, mis võivad teile pakkuda teavet toodete ja teenuste kohta, mis võiks teile meeldida;
  • teenusepakkujatele – ettevõtted, mis pakuvad teenuseid Samsungile või tema nimel.
  • seaduse täitmiseks – kui meilt seda nõutakse või Samsungi ja selle kasutajate kaitsmiseks.
 • Lisateave teatud teenuste kohta

  • Kui see on asjakohane, võime pakkuda ka sobival ajal teateid enne teatud andmete kogumist
 • Meiega ühenduse võtmine

  Meili teel: veebisaidi
  http://help.content.samsung.com jaotisest „Võtke meiega ühendust”.

  SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS, SIA

  Duntes tn 6, Riia, LV-1013, Läti

  (andmete töötleja).Samsung.com/ee veebilehe privaatsuseeskirjad


Jõustumiskuupäev: [2014.3]

Samsung Electronics Co. Ltd. ja meie tütarettevõtted („Samsung”, „meie”) teavad, kui tähtis on privaatsus meie klientide jaoks, ning püüame tagada selguse teie teabe kogumise, kasutamise, avaldamise, edastamise ja talletamise osas. Need privaatsuseeskirjad annavad ülevaate meie teabetavadest. Privaatsuseeskirjad kehtivad Samsungi seadmetele, veebisaitidele või võrgurakendustele, mis viitavad või lingivad privaatsuseeskirjadele (ühiselt: meie „teenused”).

Kuna need privaatsuseeskirjad kehtivad kõigile meie teenustele, oleme pakkunud ka teatud spetsiaalseid privaatsuslisasid, mis sisaldavad täiendavat teavet meie tavade kohta konkreetsete teenuste puhul. Need lisad kehtivad teenuste, mida need hõlmavad, teiepoolsele kasutamisele.

Teatud andmetöötlusega seotud tegevuste tarvis küsime teilt täiendavat nõusolekut.

Pange tähele, et privaatsuseeskirjad kehtivad Samsungi seadmete (mis on osa nende privaatsuseeskirjade alla kuuluvatest teenustest koos meie veebisaitide ja võrgurakendustega) teiepoolsele kasutamisele. Samuti kehtivad need olenemata sellest, kas kasutate meie teenustele juurdepääsuks arvutit, mobiiltelefoni, tahvelarvutit, telerit või muud seadet. Oluline on lugeda privaatsuseeskirjad hoolikalt läbi, sest iga kord, kui meie teenuseid kasutate, nõustute tavadega, mida privaatsuseeskirjades ja lisades kirjeldame. Kui te privaatsuseeskirjades kirjeldatud tavadega ei nõustu, ei tohi te meie teenuseid kasutada.

Samuti on tähtis, et te privaatsuseeskirjad aeg-ajalt uuesti läbi loeksite , sest need võivad olla värskendatud. Kui värskendame oma privaatsuseeskirju, teavitame teid olulisematest muudatustest ka teatega asjakohastes teenustes. Kui te pärast meie teate avaldamist nimetatud teenuste poole pöördute või neid kasutate, kinnitate sellega, et nõustute värskenduses nimetatud uute tingimustega. Ajakohaseim versioon on alati kättesaadav siin [https://account.samsung.com/membership/pp]. Kontrollides lehekülje ülalt „jõustumiskuupäev“ näete kuupäeva, millal privaatsuseeskirju viimati uuendati.

 • Millist teavet me teie kohta kogume?

  Teave, mille meile otse edastate

  Mõni teenus võimaldab teil meile teavet otse edastada. Näiteks:

  Paljud meie teenused võimaldavad kasutajatel luua kontosid või profiile. Nende teenustega seoses võime teilt konto või profiili loomiseks küsida teie kohta mõningat teavet. Näiteks võite enda kohta edastada teatud teavet (nt nimi ja meiliaadress) Samsung Accounti (Samsungi konto) loomisel.

  Kui tellite meilt toote või tasulise teenuse, võime teilt tellimuse töötlemiseks küsida teie nime, kontaktteavet, kohaletoimetamis- ja arveldusaadresse ning krediitkaarditeavet.

  Mõni meie teenus võimaldab teil suhelda teiste inimestega. Neid suhtlusi edastatakse meie süsteemide kaudu ja talletatakse seal.

  Teave teenuste teiepoolse kasutamise kohta

  Lisaks teie edastatavale teabele võime koguda teavet teenuste teiepoolse kasutamise kohta ka teie seadmes oleva tarkvara kaudu ja muul viisil. Võime koguda näiteks järgmist teavet.

  . Seadmeteave
    teie riistvara mudel, IMEI-kood ja muud kordumatud seadmetunnused, MAC-aadress, IP-aadress, operatsioonisüsteemi versioon ning teenustele   juurdepääsemiseks kasutatava seadme seaded.

  . Logiandmed
    teiepoolne teenuste kasutamise aeg ja kestus, otsingute märksõnad, mille teenuste kaudu sisestate, ja muu meie poolt teie seadmesse salvestatud   küpsiste teave.

  . Asukohateave
    näiteks teie seadme GPS-signaal või lähedalasuvate WiFi-pääsupunktide ja mobiilsidemastidega seotud teave, mis võidakse meile edastada, kui teatud   teenuseid kasutate.

  . Hääleteave
    nt teie hääle salvestised, mille teeme (ja võime talletada oma serveritesse), kui kasutate teenuse juhtimiseks häälkäsklusi. (Pange tähele, et teeme   koostööd   kolmanda osapoole teenusepakkujaga, kes pakub meie nimel kõnesünteesiteenuseid. See pakkuja võib saada ja talletada teatud häälkäsklusi.)

  .Muu teave
    selle kohta, kuidas teenuseid kasutate, nt kasutatud rakendused, külastatud veebilehed ja kuidas te teenuse kaudu pakutavat sisu kasutate.


  Teave kolmandate osapoolte allikatest

  Võime avalikult ja äriliselt kättesaadavatest allikatest saada teie kohta teavet (seadusega lubatud määral), mida võime ühendada muu teilt või teie kohta saadud teabega. Samuti võime saada teie kohta teavet kolmanda osapoole suhtlusvõrguteenustest, kui otsustate nende teenustega ühenduda.

  Muu meie kogutav teave

  Peale selle võime koguda teie, teie seadme või teenuste teiepoolse kasutamise kohta muud teavet viisidel, mida teile kogumise hetkel või muul moel teie nõusolekul selgitame.

  Võite loobuda meile teatud tüüpi teabe edastamisest (nt teave, mida küsime Samsung Accounti (Samsungi konto) registreerimisel), kuid see võib mõjutada mõne teenuse kasutamist.

 • Kuidas me teie teavet kasutame?

  Võime kogutavat teavet kasutada järgmistel eesmärkidel:

  • registreerimaks teid või teie seadet teenuse kasutamiseks;
  • teie nõutud teenuse või funktsiooni pakkumiseks;
  • kohandatud sisu pakkumiseks ja soovituste andmiseks teie varasemate tegevuste põhjal teenuses;
  • reklaamimiseks, näiteks kohandatud reklaamide ja sponsorsisu pakkumiseks (sh meie reklaamiteenuse AdHub kaudu, mille tavadest saate lisateavet lugeda saidilt siin), ning teile sooduspakkumiste edastamiseks;
  • oma turu, klientide, toodete ja teenuste hindamiseks ning analüüsiks (sh küsides teilt arvamust meie toodete ja teenuste kohta ning viies läbi kliendiuuringuid);
  • mõistmaks, kuidas inimesed meie teenuseid kasutavad, et saaksime neid täiustada ning arendada uusi tooteid ja teenuseid;
  • teie seadmele hooldusteenuste pakkumiseks;
  • loteriide, auhinnavõistluste või reklaamikampaaniate läbiviimiseks (seadusega lubatud määral) ning
  • muul eesmärgil teie nõusolekul.

  Võime teilt kogutud teavet kombineerida ja kasutada seda vastavalt käesolevale privaatsuseeskirjadele, mis vajab teie täiendavat nõusolekut. Kui olete teabe kombineerimisega nõustunud, antakse teile võimalus taoline kombineerimine keelata, kas konkreetsete rakendatavate seadmete seadete menüü kaudu või külastades seda
  [https://account.samsung.com/membership/service/dataCombination.do]

 • Kellele teie teavet avaldame?

  Me ei avalda teie teavet kolmandatele osapooltele nende sõltumatu turunduse või äriotstarbe jaoks ilma teie nõusolekuta. Võime teie teavet siiski avaldada järgmistele üksustele.


  · Kontserni ettevõtted.
    Teie teavet võidakse jagada Samsungi kontserni ettevõtete seas.

  · Äripartnerid.
    Samuti võime teie teavet jagada usaldusväärsete äripartnerite, sh juhtmevaba ühenduse operaatoritega. Need üksused võivad teie teavet kasutada   selleks, et pakkuda teile nõutud teenuseid (nt SmartTV kaudu Netflixi pakutav videosisu) ja ennustada teie huvisid, samuti võivad nad teha teile   sooduspakkumisi, edastada reklaame ning muid materjale.

  · Teenusepakkujad.
    Võime teie teavet avaldada ka ettevõtetele, mis pakuvad teenuseid meile või meie nimel, näiteks ettevõtetele, mis aitavad meid arveldamisel või saadavad   meie nimel e-posti. Neil üksustel on piiratud võimalused teie teabe kasutamiseks muul eesmärgil kui meile teenuste pakkumiseks.

  · Muud osapooled, kui seda nõuab seadus või kui see on vajalik meie teenuste kaitsmiseks.
    Võib esineda olukordi, mil peame teie teavet muudele osapooltele avaldama:


     - seaduse täitmiseks või sundprotsessile (nt läbiotsimis- või muu kohtuorderile) vastamiseks;

     - meie teenuseid hõlmavate eeskirjade täitmise kontrollimiseks või jõustamiseks ja

     - Samsungi või meie mis tahes vastavate kontserni ettevõtete, äripartnerite või klientide õiguste, vara või ohutuse kaitsmiseks.

  · Muud ettevõtte tehingutega seotud osapooled.
    Võime avaldada teie teavet kolmandale osapoolele liitumise või üleviimise osana või pankroti korral.

  · Muud osapooled teie nõusolekul või suunamisel.
    Lisaks neis privaatsuseeskirjades kirjeldatud avaldamisele võime teie kohta käivat teavet jagada kolmandate osapooltega, kui te selle jagamisega   nõustute või seda nõuate.
 • Teie valikud

  Pakume erinevaid valikuid selle kohta, kuidas kasutame Teie andmeid. Võite teha valikuid selle kohta, kas saate meilt müügiesindusalast teabeedastust, järgides tellimuse lõpetamise juhiseid, mis teabeedastuses sisalduvad. Lisaks, võite teha üldisi valikuid oma seadetes, või külastades vastavaid veebilehti, mis on allpool loetletud;

  • seoses suunatud reklaamiga, mis võib Teile huvi pakkuda, näiteks Adhub [https://account.samsung.com/membership/service/adsCombination.do]; ja
  • seoses valikulise kombinatsiooniga Teie informatsioonist kogu teenuste ja seadmete lõikes, mille eesmärki on selgitatud Privaatsuseeskirjades [https://account.samsung.com/membership/service/dataCombination.do].

  Samuti võib Teil olla võimalik teha valikuid konkreetsetes Teenustes või kui edastame Teile sobival ajal teate.

 • Mida me teeme teie teabe turvalisuse säilitamiseks?

  Oleme teenustega seoses kogutava teabe kaitsmiseks võtnud kasutusele mõistlikud füüsilised ja tehnilised meetmed. Pidage siiski meeles, et kuigi astume teie teabe kaitsmiseks mõistlikke samme, pole ükski veebisait, Interneti-ülekanne, arvutisüsteem ega juhtmevaba ühendus täiesti turvaline.

 • Nõusolek andmete rahvusvaheliseks edastamiseks

  Mis tahes teenust kasutades või selles osaledes ja / või meile teavet edastades nõustute nende privaatsuseeskirjade kohaselt oma andmete kogumise, edastamise, talletamise ja töötlemisega väljaspool oma asukohariiki (näiteks Korea Vabariigis). Pange tähele, et riikide, kuhu teie teavet võidakse edastada, andmekaitse- ja muud seadused ei pruugi olla sama mitmekülgsed kui teie riigi vastavad seadused.

 • Juurdepääs teie teabele

  Mõne jurisdiktsiooni seaduste kohaselt võib teil olla õigus küsida meie kogutava teabe kohta üksikasju ja parandada selles olevaid ebatäpsusi. See ei mõjuta teisi seadusest tulenevaid kasutajaõigusi. Kui seadus lubab, võime teilt selle eest küsida väikest tasu. Võime keelduda töötlemast taotlusi, mis on ebamõistlikult korduvad, nõuavad ebaproportsionaalset tehnilist pingutust, ohustavad teiste privaatsust, on äärmiselt ebapraktilised või mille puhul juurdepääsu kohalik seadus muidu ei nõua. Kui soovite meile esitada taotluse oma teabele juurdepääsuks, võtke ühendust meie klienditeenindusosakonnaga e-posti aadressil [http://help.content.samsung.com]

 • Andmete säilitamine

  Astume mõistlikke samme, et tagada teie kohta käiva teabe säilitamine ainult seni, kuni see on vajalik teabe kogumise eesmärgil või kuni seda nõuab mis tahes leping või kohalduv seadus.

 • Kolmanda osapoole lingid ja tooted meie teenustes

  Meie teenused võivad linkida kolmanda osapoole veebisaitidele ja teenustele, mis on meie kontrolli alt väljas. Me ei vastuta mingisuguse veebisaitide ega muude teenuste kogutud teabe privaatsuse eest. Peaksite olema väga ettevaatlik ning vaatama üle kolmanda osapoole veebisaitidele ja teenustele, mida kasutate, kehtivad privaatsusavaldused.

  Samuti võime teile kättesaadavaks teha teatud kolmanda osapoole arendatud tooteid või teenuseid (nt Samsung Appsi kaudu saadaolevad rakendused). Samsung ei vastuta nende kolmanda osapoole toodete ega teenuste eest.

 • Kolmandad osapooled, mis pakuvad meie teenustes sisu, reklaame või funktsioone

  Osa meie teenuses olevat sisu, reklaame ja funktsioone võivad pakkuda kolmandad osapooled, mis ei ole meie tütarettevõtted. Näiteks:

  • võimaldame teil vaadata SmartTV kaudu ettevõtete (nt Netflix) pakutavat sisu;
  • kolmandad osapooled arendavad rakendusi, mille teeme kättesaadavaks Samsung App Store’i kaudu;
  • teatud kolmandad osapooled võivad näidata reklaame või jälgida, milliseid reklaame kasutajad näevad, kui sageli nad neid näevad ja kuidas nad neile reageerivad; ning
  • võimaldame teil teenustes olevaid teatud materjale jagada suhtlusvõrguteenuste (nt Facebook, Twitter, Google + ja LinkedIn kaudu teistega).

  Need kolmandad osapooled võivad teie teenusekasutuse kohta koguda või saada teatud teavet, sh teha seda küpsiste, majakate jms tehnoloogiate kaudu. Seda teavet võidakse koguda aja jooksul ning ühendada erinevatelt veebisaitidelt ja võrguteenustest kogutava teabega. Mõni neist ettevõtetest osaleb valdkonnaarendusprogrammides, mis on loodud selleks, et pakkuda klientidele võimalust sihitud reklaame saada või mitte. Lisateabe saamiseks külastage Network Advertising Initiative’i [http://networkadvertising.org] ja Digital Advertising Alliance’i http://www.aboutads.info/] veebisaite.

  Kui ühendute suhtlusvõrguteenusega, võime sellest teenusest saada ja talletada teie sisselogimist võimaldavat autentimisteavet ning muud teavet, mida võimaldate meil saada, mille abil saame teada, kui nende teenustega ühendute.

  Peale selle pidage meeles, et kui otsustate ühenduda suhtlusvõrguteenusega seadmes, mida kasutavad ka teised inimesed, võivad need inimesed näha teavet, mida talletatakse või kuvatakse seoses teie kontoga suhtlusvõrguteenus(t)es, millega ühendute.

 • Küpsised, majakad ja muud sarnased tehnoloogiad

  Nii meie kui ka teatud kolmandad osapooled, mis pakuvad meie teenustes sisu, reklaame või muid funktsioone, võivad meie teenuste teatud kohtades kasutada küpsiseid, majakaid ja muid tehnoloogiaid.

  Küpsised

  Küpsised on väikesed failid, mis talletavad teabe teie arvutisse, telerisse, mobiiltelefoni või muusse seadmesse. Need võimaldavad küpsise teie seadmesse pannud üksusel tunda teid erinevatel veebisaitidel, teenustes, seadmetes ja/või sirvimisseanssidel ära. Küpsistel võib olla palju kasulikke otstarbeid. Näiteks:

  • küpsised jätavad meelde teie sisselogimismandaadid, nii et te ei pea neid iga kord teenusesse sisselogimisel uuesti sisestama;
  • küpsised aitavad meil ja kolmandatel osapooltel mõista, millised meie teenuste osad on populaarseimad, kuna näitavad, milliseid lehti ja funktsioone külastajad kasutavad ja kui palju aega lehtedel veedavad. Sedalaadi teavet uurides saame teenuseid paremini kohandada ja pakkuda teile paremat kogemust;
  • küpsised aitavad meil ja kolmandatel osapooltel teha kindlaks, milliseid reklaame olete näinud, et te ei peaks nägema sama reklaami iga kord, kui teenuse avate;
  • küpsised aitavad meil ja kolmandatel osapooltel pakkuda teile asjakohast sisu ja reklaame, kogudes teavet meie teenuste ning muude veebisaitide ja rakenduste teiepoolse kasutamise kohta.

  Kui kasutate teenustele juurdepääsuks veebibrauserit, saate selle brauseri seadistada nõustuma kõigi küpsistega, keelduma kõigist küpsistest või teavitama teid küpsise saatmisest. Iga brauser on erinev, seega vaadake üle brauseri spikrimenüü (Help), et uurida, kuidas küpsise-eelistusi muuta. Seadme operatsioonisüsteem võib sisaldada täiendavaid küpsiste juhtseadiseid.

  Pidage aga meeles, et mõni teenus töötab ainult küpsiste kaasabil ja kui need keelate, ei pruugi te saada teenust või selle teatud osi kasutada.

  Muu kohalik talletusruum

  Võime koos teatud kolmandate osapooltega kasutada oma teenustega seoses ka muid kohaliku talletuse tehnoloogiaid, nt kohalikud ühisobjektid (Local Shared Objects ehk Flashi küpsised) ja HTML5 kohalik talletus. Need tehnoloogiad sarnanevad ülalpool selgitatud küpsistega selle poolest, et need salvestatakse teie seadmesse ja neid võib kasutada teatud teabe talletamiseks teie tegevuste ja eelistuste kohta. Siiski võivad need tehnoloogiad kasutada standardküpsistega võrreldes erinevaid seadmeosi ning teil ei pruugi olla võimalik neid brauseri tavatööriistade ja -seadetega juhtida. Teabe saamiseks Flashi küpsiste keelamise ja neis sisalduva teabe kustutamise kohta klõpsake siin.

  Majakad

  Võime koos teatud kolmandate osapooltega kasutada ka tehnoloogiaid, mida nimetatakse majakateks (piksliteks), mis edastavad teavet teie seadmest serverisse. Majakad saab lisada võrgusisule, videotele ja e-kirjadele ning need võivad lubada serveril lugeda teie seadmest teatud tüüpi teavet, teada saada, kui olete vaadanud teatud sisu või e-kirja, määrata majaka vaatamise kellaaja ja kuupäeva ning teie seadme IP-aadressi. Meie ja teatud kolmandad osapooled kasutame majakaid mitmel otstarbel, muuhulgas teie teenusekasutuse analüüsimiseks ning et pakkuda (koos küpsistega) teile asjakohasemat sisu ja reklaame.

  Meie teenustele juurde pääsedes ja neid kasutades nõustute küpsiste, muude kohaliku talletuse tehnoloogiate, majakate ning muu seadme talletamisega oma seadmesse. Samuti nõustute meie ja ülalnimetatud kolmandate osapoolte seatud küpsiste, kohaliku talletuse tehnoloogiate, majakate ja teabe juurdepääsuga.

 • Sotsiaalvõrgustiku pluginad

  Meie teenustes kasutatakse sotsiaalvõrgustiku pluginaid („Pluginad“). Kui kasutate pluginaid sisaldavaid teenuseid, võib teave teie seadmelt liikuda otse sotsiaalvõrgustiku operaatori juurde. Me ei saa mitte mingil viisil mõjutada pluginate poolt kogutud teavet. Kui te olete sotsiaalvõrgustikku sisse loginud, võib viide meie teenuse kasutamise kohta kajastuda teie sotsiaalvõrgustiku kontol. Kui te suhtlete pluginaga, näiteks klikite „Meeldib“, „Järgi“ või „Jaga“, aga ka kui kirjutate kommentaari, võib vastav teave ilmuda automaatselt teie sotsiaalvõrgustiku profiilile. Isegi kui te pole oma sotsiaalvõrgustiku kontole sisse loginud, võib juhtuda, et pluginad edastavad teie IP aadressi sotsiaalvõrgustiku operaatoritele. Palume teil seda asjaolu teenuste kasutamisel silmas pidada.

  Teavet sotsiaalvõrgustiku operaatorite kohta, kelle pluginaid meie teenustes kasutatakse („Operaatorid“) leiate allpool:

  · Meie teenustes kasutatavate pluginate operaatorid
  Kui olete ühe või mitme allpool loetletud sotsiaalvõrgustiku kasutaja ega soovi, et operaator ühendaks meie teenuse kasutamist puudutavad andmed operaatori juures salvestatud liikmeandmetega, palume teil enne meie teenuste kasutamist sotsiaalvõrgustikust välja logida.

  · Facebook
  Andmete vastutav töötleja: Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, 2 Dublin, Ireland („Facebook“). Täiendava teabe saamiseks võite külastada Facebooki privaatsusreeglite veebilehte aadressil https://www.facebook.com/about/privacy/.

  · Google+
  Andmete vastutav töötleja: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Täiendava teabe saamiseks võite külastada Google+ privaatsusreeglite veebilehte aadressil http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

  · LinkedIn
  Andmete vastutav töötleja: LinkedIn Ireland, Gardner House, Wilton Place, Wilton Plaza, Dublin 2, Ireland („LinkedIn”). Täiendava teabe saamiseks võite külastada LinkedIni privaatsusreeglite veebilehte aadressil http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv.

  · Twitter
  Andmete vastutav töötleja: Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter”). Täiendava teabe saamiseks võite külastada Twitteri privaatsusreeglite veebilehte aadressil https://twitter.com/privacy.
 • Lisateave

  Küsimuste korral võtke meiega ühendust järgmisel aadressil:

  SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS, SIA
  Duntes tn 6, Riia, LV-1013, Läti

  Meili teel: veebisaidi http://help.content.samsung.com jaotisest „Võtke meiega ühendust”.

 • [Lingitud märksõnad]

  [Kohandatud sisu pakkumine ja soovituste andmine]:
  Võime oma kogutavat teavet kasutada selleks, et pakkuda teile kohandatud sisu ja anda soovitusi, mis põhinevad teie varasematel tegevustel meie teenustes. Näiteks annab Samsung Hub teile soovitusi videote, muusika, rakenduste ja kolmanda osapoole sisu kohta, mis võiks teile meie arvates huvi pakkuda. Teie SmartTV annab soovitusi videosisule, mis võiks teile meeldida. Teabe saamiseks privaatsusvalikute kohta, mis võivad teile nende teenustega seoses saadaval olla, külastage enda seadme või teenuse jaotist seadistus.

  [Toodete ja teenuste täiustamine ning uute arendamine]:
  Võime oma kogutavat teavet kasutada selleks, et mõista, kuidas kasutate meie pakutavaid tooteid ja teenuseid, et saaksime neid täiustada ning arendada välja ka uusi tooteid ja teenuseid. Näiteks võime selle teabe abil teha teadlikumaid otsuseid seadmete kujunduse ning meie seadmete ja teenuste kaudu juurdepääsetava Samsungi ning kolmanda osapoole sisu valikute kohta.

  [Tütarettevõtted]:
  Mõiste „tütarettevõtted” viitab ettevõtetele, mis on seotud ettevõttega Samsung Electronics Co. Ltd. ühise omaniku või juhtimise kaudu. Meie tütarettevõtted hõlmavad ettevõtteid nimega Samsung Electronics, näiteks Samsung Electronics (UK) Limited. Tütarettevõtted võivad hõlmata ka teisi ettevõtteid, mis on seotud ühise omaniku või juhtimise kaudu, näiteks Samsung Information Systems America.