Jätkusuutlikkuse aruanne

Ärimaailmas, kus nõutakse üha suuremat ühiskondlikku ja keskkonnaalast vastutust, on üha olulisem ühendada ettevõtte juhtimine jätkusuutliku arenguga.

Selle väljundina oleme täiustanud huvirühmade ideede kogumist ja koostanud ülekorporatsioonilise jätkusuutliku arengu visiooni ja strateegiad.

Jätkusuutliku juhtimise põhielementideks oleme määratlenud majanduslikud, keskkonna- ja sotsiaalsed kohustused. Oleme pühendunud pidevalt erinevate huvirühmade väljaselgitamisele, nendega positiivsete suhete loomisele ja pikemas perspektiivis meie väärtuse suurendamisele nii oma ettevõttele kui ka selle huvirühmadele.

Meie põhilähenemised jätkusuutlikkusele:

JÄTKUSUUTLIKKUS

KESKKOND
MAJANDUS
ÜHISKOND
Valitsusvälised organisatsioonid
Tõhusa koostöö arendamine
Töötajad
Väärtuste kinnistamine
hariduse ja uuendamise abil
Kliendid
Keskkonnasõbralike toodete
arendamine ja klientide
rahulolu suurendamine
Huvirühmad
Ettevõtte väärtuse
maksimeerimineläbi
mõeldud majandustegevuste abil
Valitsused
Õiglane kaubandus ja
nõuetele vastavus
Äripartnerid
Konkurentsivõime
suurendamine kõigile
kasu toovate partnerluste abil
Kohalikud kogukonnad
Tõhus sotsiaalne panus
maine kujundamise
ja äritegevuse jätkusuutlikkuse nimel
Globaalne ühiskond
Kaasarääkimine globaalsetel
teemadel (nt kliimamuutus)

Alla laaditavad jätkusuutlikkuse aruanded

 • 2015. a jätkusuutlikkuse aruanne

  32,6 MB Laadi alla
 • 2013. a jätkusuutlikkuse aruanne

  14,6 MB Laadi alla
 • 2012. a jätkusuutlikkuse aruanne

  16,4 MB Laadi alla
 • 2011. a jätkusuutlikkuse aruanne

  11 MB Laadi alla
 • 2010. a jätkusuutlikkuse aruanne

  11 MB Laadi alla
 • 2009. a jätkusuutlikkuse aruanne

  2,5 MB Laadi alla
 • 2008. a jätkusuutlikkuse aruanne

  6,7 MB Laadi alla
 • 2007. a keskkonna ja sotsiaalse tegevuse aruanne

  3,1 MB Laadi alla
 • 2006. a keskkonna ja sotsiaalse tegevuse aruanne

  42,9 MB Laadi alla
 • 2005. a rohelise juhtimise aruanne

  10,7 MB Laadi alla
 • 2004. a rohelise juhtimise aruanne

  9,4 MB Laadi alla
 • 2001. a EHS-i aruanne

  4,4 MB Laadi alla
 • 2000. a EHS-i aruanne

  4,9 MB Laadi alla