Mobiilsed hõlbustusfunktsioonid: kõigile juurdepääsetav tehnoloogia

Selleks, et meie tehnoloogiat oleks kõigil hõlbus kasutada, on Samsung välja töötanud ja kasutusele võtnud mitmesugused tehnilised abilahendused. Intuitiivse ja hõlpsalt kasutatava kujunduse ning hõlbustusfunktsioonide abil saavad ka erivajadustega inimesed kasutada meie uute ja põnevate funktsioonidega tehnoloogiat.

Nägemine

Samsung pakub uuenduslikke funktsioone, mis võimaldavad ekraanil olevat sisu hõlpsalt lugeda ja seadet maksimaalselt kasutada pea igas olukorras – isegi juhul, kui ekraanil olev sisu pole selgelt näha.

TalkBack

Funktsioon TalkBack, mille abil loetakse ette ekraanil kuvatav sisu, hõlbustab märkimisväärselt sisule juurdepääsu. Kui valite ekraanil mõne funktsiooni, ütleb TalkBack, mis funktsiooniga on tegu. Samuti aktiveeritakse funktsiooni TalkBack käivitamisel liikumisjuhtimine, et saaksite sõrmedega žeste teha. Lisaks saab TalkBacki täiustatud veebipõhiste hõlbustusfunktsioonide abil lasta ette lugeda mitmesugust veebilehtedel olevat sisu.

Fondi suurus

7* fondisuuruse seast saate valida oma nägemisele sobiva fondi. Kui reguleerite fondisuuruse oma silmanägemisele vastavaks, saate sisu hõlpsalt lugeda.

* Seadmes GALAXY Note 3 toetatakse mõne funktsiooni puhul kuni 6 fondisuurust.

* GALAXY S4 toetab kuni 5 fondisuurust.

Värvide reguleerimine

Kui ekraanil kuvatavat teavet on raske lugeda, saate loetavuse parandamiseks kasutada värvide reguleerimise funktsiooni. Värvinäidiste kuvamisel saate reguleerida või viimistleda värve, mis pole hästi näha.

* Piltide värvid võivad sõltuvalt sätetest olla erinevad.

Negatiivsed värvid

Negatiivsete värvide funktsioon leiab automaatselt üles ja valib teie nägemise jaoks optimaalse kuva. Selle funktsiooni aktiveerimisel vahetatakse loetavuse parandamiseks ära must ja valge värv.

Suurendusžest

Žestifunktsiooni abil saate kuva hõlpsalt suurendada või vähendada, koputades kuval kolm korda (rakendub kõigile aladele peale klaviatuuri ja navigeerimisriba). Kui olete kuva suurendanud, saate muude alade uurimiseks lihtsalt kaht sõrme alal lohistada.

S Voice

S Voice on veel üks seadme kasutamist hõlbustav funktsioon. Vabakäerežiimi aktiveerimisel saate lasta seadmesse saabunud sõnumi ette lugeda ning häälkäsu abil saate vastata sõnumile või võtta vastu sõbralt tulnud kõne. Kui aga soovite vaadata teavet või käivitada rakendusi, lubage funktsioon S Voice ja öelge „Hi, GALAXY!” (Tere, GALAXY!) ning funktsioon S Voice on valmis teie juhiseid kuulama.

* Selle funktsiooni kasutamiseks käivitage rakendus S Voice

Lehe algusse

Kuulmine

Kasutajatele, kellel on kõva kuulmine või kes ei kuule üldse, saab uute kasutusvõimaluste pakkumiseks esitada erinevatel viisidel „visualiseeritud heli”. Kuuldeaparaadi kandmise ajal saate kasutada funktsioone Heli tasakaal, Monoheli, Kõigi helide väljalülitamine, Välkteade, Heli kohandamine ja Värina loomine, et saaksite kontrollida sissetulevaid sõnumeid ja olla kindel, et teate, kui telefon heliseb või esitatakse muid häälteatisi.

Ühilduvus kuuldeaparaadiga

Meie seade on serditud kuuldeaparaatidega ühilduvana, et saaksite oma kuuldeaparaati ja seadet üheaegselt häireteta kasutada (need kasutavad erinevaid sagedusi, nii et saate seadet kasutada täiendava lisavarustuseta).

Heli tasakaal

Heli tasakaal on meie lahendus inimestele, kellel on kummaski kõrvas erinev kuulmistase. See võimaldab vasaku ja parema kõrvaklapi helitugevust eraldi reguleerida.
Heli tasakaal tagab teile kõrvaklappide kasutamisel mugava ja just teie jaoks optimeeritud helikeskkonna.

Välkteade

Saate sündmustega kursis olla välklambi vilkumise abil. Kui välkteate funktsioon on lubatud, vilgub seadme tagaosas asuv kaamera välklamp, et teavitada teid telefonikõnest või teatisest.

Heli kohandamine

Selle funktsiooni abil saate optimeerida kõrvaklappide helitugevuse oma kuulmisele sobivaks. Ühendage lihtsalt kõrvaklapid seadmega, pange kõrvaklapid kõrva ja vajutage nuppu Optimise (Optimeeri). Nii säilib helikvaliteet, mis on vastavalt kasutaja kuulmistugevusele telefonikõnede või muusika jaoks optimeeritud – pakkudes teile täiustatud heli.

* Selle funktsiooni kasutamiseks valige Settings (Sätted) → Sound (Heli)

Monoheli

Inimestele, kellel on kuulmisprobleemid ainult ühes kõrvas, pakume funktsiooni Monoheli. See teisendab stereoheli monoheliks ja võimaldab kuulda mõlemast kanalist tulevat heli. Sellest on abi eriti siis, kui kuulete vaid ühe kõrvaga.

Kõigi helide väljalülitamine

Kui teil on täielik kuulmiskadu, ei soovi te arvatavasti, et teised inimesed teie seadmes esitatavaid helisid kuuleks. Selle menüü abil saate kõik helid ja häälteatised välja lülitada, et vältida mittevajalike helide esitamist ja kaitsta oma privaatsust.

Värinamustrite loomine

Tõsiste kuulmisprobleemidega kasutajatele pakume funktsiooni, mis võimaldab luua helina asemel esitatavad värinamustrid. Kui kasutate jaotise Sound Settings (Helisätted) menüüd Vibration (Värin), saate ise luua erinevaid, umbes 10 sekundi pikkuseid värinamustreid. Kui loote ja salvestate iga telefoniraamatus oleva sõbra jaoks erineva mustri, saate värinamustri tundmise abil aru, kes helistab, ega pea ekraani vaatama.

* Selle funktsiooni kasutamiseks valige Settings (Sätted) → Sound (Heli)

Lehe algusse

Käteosavus

Kui leiate, et erinevaid telefoni kasutamiseks nõutavaid žeste on keeruline teha, saate neid juhtida intuitiivse liidese abil. Sätetele pääsete hõlpsalt juurde sujuva ja mugava kasutajaliidese abil.

Abimenüü

See menüü võimaldab funktsioonidele hõlpsamalt juurde pääseda inimestel, kellel on jäsemete kasutamisega raskusi. Puutetoimingute abil pääsete juurde funktsioonidele, mille aktiveerimiseks vajutate tavaliselt riistvaranuppu või teete mõne žesti. Hõlbustusfunktsioonid hõlmavad sätteid Menu (Menüü), Open Notification Window (Ava teateaken), Home (Avaleht), Back (Tagasi), Volume Settings (Helitugevuse sätted), Lock Display (Kuva lukustamine), Restart (Taaskäivita), Shut Down Device (Lülita seade välja), Open Device Option (Ava seadme suvandid), Capture Screen (Ekraanihõive), Zoom In / Out (Suum), Settings (Sätted) ja muud.

Puudutamise ja hoidmise viivitus

Saate avakuva redigeerida menüü kaudu, mis kuvatakse siis, kui puudutate teatud aja pikalt avakuval olevat tühja ruumi.
Menüüst Settings (Sätted) saate puudutusajaks valida väärtus Short (Lühike) (0,5 s), Medium (Keskmine) (1 s), Long (Pikk) (1,5 s). Selle toimingu abil saate muuta tausta, lisada rakendusi või vidinaid, luua kaustu ja redigeerida lehti.

Hõlpsa puudutuse režiim

Hõlpsa puudutuse režiim võimaldab äratust, kalendrisündmusi ja taimeriteateid peatada või edasi lükata või sissetulevaid kõnesid tagasi lükata vaid ühe puudutusega. Nii saate sõrme ekraanil libistamise asemel seadmega suhelda minimaalse sõrmeliigutuse abil.

* See funktsioon on saadaval seadmetes GALAXY Note 3 ja GALAXY S4 (Android 4.3).

Lehe algusse

Interaktsioon

Kui teete sageli ekraanil tahtmatuid puudutusi, saate reguleerida puudutusele reageerimist konkreetsel alal. Selle tehnoloogia abil saate seadet täpsemalt juhtida, et saaksite vaid ühe puudutusega teha seadmega rohkem toiminguid.

Interaktsiooni juhtimine

Saate vähendada vigu, mida põhjustavad rakenduse töötamise ajal tehtavad tahtmatud puudutused. Kui hoiate korraga all nuppu Home (Avaleht) ja helitugevuse vähendamise nuppu, saate valida ekraanil ala, mis ei reageeri tahtmatutele puudutustele. Kui see menüü on lubatud, ei saa te kasutada automaatse pööramise funktsiooni ega telefonil olevaid nuppe.
Rakenduste teatised kuvatakse ainult teatiselehel ja olekuribal.

Lehe algusse

Veel

Te ei pea seadme sätete muutmiseks puudutama järjest kõiki menüüsid.
Kui kasutate allolevaid menüü Accessibility (Hõlbustus) funktsioone, saate hõlpsalt riistvaranupu vajutamise abil kõnele vastata või kõne lõpetada ning otseteid kuvada või käivitada.

Kõnedele vastamine / kõnede lõpetamine

Kõnele saate vastata riistvaranupu või hääljuhtimise abil ning kõne saate lõpetada toitenupu abil.

Kuva otsetee

Toitenupu vajutamisel ja allhoidmisel pääsete juurde hõlbustussätetele ja funktsioonile TalkBack.
Kui valite menüüst Show Shortcut (Kuva otsetee) mõne funktsiooni, kuvatakse see loendis Device Options (Seadme suvandid). See tähendab, et saate menüüs süvitsi minna, ilma et peaksite menüüsätteid läbi käima. Nii säästate aega ja hõlbustate seadme kasutust.

Hõlbustusfunktsioonide haldamine mitmes seadmes

NFC, Bluetoothi, Wi-Fi-otseühenduse, pilveteenuse vms abil saate oma hõlbustussätted teistesse seadmetesse salvestada või neid seal värskendada või jagada. Nii saate olemasoleva kasutuskeskkonna säilitada ka uue nutiseadme kasutuselevõtul.

Lehe algusse

※Neid funktsioone toetatakse seadmetes GALAXY S4 ja GALAXY Note 3.

※Mõne funktsiooni kasutus võib sõltuda sätetest.