Πληροφορίες ενημέρωσης των Windows 10

Αναζήτηση συστήματος

Μάθετε εάν το σύστημά σας υποστηρίζει τα Windows 10.

● Τελευταία ενημέρωση των Windows 10 (Windows 10, έκδοση 1703)

- Οι συσκευές στον παρακάτω πίνακα έχουν δοκιμαστεί για την ενημερωμένη έκδοση των Windows 10 και μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την ενημέρωση.
   Εάν χρειάζεστε software, hardware, driver και firmware για την ενημέρωση, ελέγξτε εδώ.
- Τα μοντέλα που δεν περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα ενδέχεται να μην υποστηρίζουν την ενημερωμένη έκδοση των Windows 10.
The Windows 10 Anniversary Update
Φορητοί υπολογιστές 940Z5L, 930Z5L,
940X3K, 940X3L,
900X3K, 900X3L, 901X3L, 900X3M, 901X3M,
900X5L, 901X5L, 900X5M, 901X5M,
930X2K,
910S5K, 911S5K,
910S3K, 911S3K, 9310SK, 905S3K, 910S3L, 911S3L,
9310SL,
500R5H, 501R5H, 5500RH, 500R5K, 501R5K,
500R5L, 501R5L,
500R4K, 501R4K, 500R4L, 501R4L,
380E5J, 370E5J, 371B5J, 370E5L, 371B5L,
370E4K, 370E4J,
300E5K, 301E3K, 3500EK,
270E5K, 271E5K, 2570EK,
110S1K
Convertible 940X3L,
740U3L, 740U5L
2 σε 1 W700, W703, W707, W708
W720, W723, W727, W728
W620, W627
All In One PCs 700A7K, 700A7L,
700A4K, 701A4K,
500A2J, 501A2J, 500A2L, 501A2L
Desktop 700C6A

● Τα Windows 10 αναβαθμίστηκαν από τα Windows7 / Windows8.1

- Το "O" υποστηρίζει την αναβάθμιση στα Windows 10.
- Τα μοντέλα που δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα δεν υποστηρίζουν την αναβάθμιση στα Windows 10.
Επιλέξτε το προϊόν και το μοντέλο :

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα υποστήριξης της Microsoft