Πληροφορίες Εγγύησης

Πληροφορίες Εγγύησης

Warranty Information. Warranty Information.

Πληροφορίες Εγγύησης

  • Προιόν: Κινητά Τηλέφωνα

   • Γενικές πληροφορίες: Τα αξεσουάρ που συμπεριλαμβάνονται με το κινητό τηλέφωνο (π.χ. μπαταρία - περίοδος εγγύησης 12 μήνες.
   • Είδος Κάλυψης: Παράδοση με ευθύνη του πελάτη
   • Περίοδος Εγγύησης: 24 Μήνες

  • Προιόν: Bluetooth Ακουστικά

   • Γενικές πληροφορίες: Αντικατάσταση από σημείο αγοράς
   • Είδος Κάλυψης: Παράδοση με ευθύνη του πελάτη
   • Περίοδος Εγγύησης: 12 Μήνες

  • Προιόν: MP3

   • Γενικές πληροφορίες:
   • Είδος Κάλυψης: Παράδοση με ευθύνη του πελάτη
   • Περίοδος Εγγύησης: 24Μήνες

  • Προιόν: Τηλεόραση – LED, LCD & Plasma

   • Γενικές πληροφορίες: Οθόνη μεγέθους 32'' ή μικρότερη
   • Είδος Κάλυψης: Παράδοση με ευθύνη του πελάτη
   • Περίοδος Εγγύησης: 24 Μήνες

  • Προιόν: Τηλεόραση – LED, LCD & Plasma

   • Γενικές πληροφορίες: Οθόνη μεγέθους 33'' ή μεγαλύτερη
   • Είδος Κάλυψης: Επίσκεψη στο χώρο του πελάτη
   • Περίοδος Εγγύησης: 24 Μήνες

  • Προιόν: DVD/VCR

   • Γενικές πληροφορίες:
   • Είδος Κάλυψης: Παράδοση με ευθύνη του πελάτη
   • Περίοδος Εγγύησης: 24Μήνες

  • Προιόν: Blu-ray

   • Γενικές πληροφορίες:
   • Είδος Κάλυψης: Παράδοση με ευθύνη του πελάτη
   • Περίοδος Εγγύησης: 24Μήνες

  • Προιόν: Home Theatre

   • Γενικές πληροφορίες:
   • Είδος Κάλυψης: Παράδοση με ευθύνη του πελάτη
   • Περίοδος Εγγύησης: 24Μήνες

  • Προιόν: Notebook computer

   • Γενικές πληροφορίες:
   • Είδος Κάλυψης: Παραλαβή/Παράδοση στον χώρο του πελάτη
   • Περίοδος Εγγύησης: 24 Μήνες

  • Προιόν: Netbook computer

   • Γενικές πληροφορίες:
   • Είδος Κάλυψης: Παραλαβή/Παράδοση στον χώρο του πελάτη
   • Περίοδος Εγγύησης: 12 Μήνες

  • Προιόν: Οθόνες Υπολογιστή

   • Γενικές πληροφορίες:
   • Είδος Κάλυψης: Παραλαβή/Παράδοση στον χώρο του πελάτη
   • Περίοδος Εγγύησης: 24Μήνες

  • Προιόν: Plasma monitor

   • Γενικές πληροφορίες:
   • Είδος Κάλυψης: Παραλαβή/Παράδοση στον χώρο του πελάτη
   • Περίοδος Εγγύησης: 24Μήνες

  • Προιόν: Large format display monitor

   • Γενικές πληροφορίες:
   • Είδος Κάλυψης: Επίσκεψη στο χώρο του πελάτη
   • Περίοδος Εγγύησης: 36Μήνες

  • Προιόν: Projector

   • Γενικές πληροφορίες: Lamp - περίοδος εγγύησης 6 μήνες
   • Είδος Κάλυψης: Παράδοση με ευθύνη του πελάτη
   • Περίοδος Εγγύησης: 36Μήνες

  • Προιόν: Photo frame

   • Γενικές πληροφορίες:
   • Είδος Κάλυψης: Παράδοση με ευθύνη του πελάτη
   • Περίοδος Εγγύησης: 24Μήνες

  • Προιόν: Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές

   • Γενικές πληροφορίες:
   • Είδος Κάλυψης: Παραλαβή/Παράδοση στον χώρο του πελάτη (*Για Κύπρο ισχύει παράδοση με ευθύνη του πελάτη)
   • Περίοδος Εγγύησης: 24 Μήνες

  • Προιόν: Galaxy camera

   • Γενικές πληροφορίες:
   • Είδος Κάλυψης: Παράδοση με ευθύνη του πελάτη
   • Περίοδος Εγγύησης: 24 Μήνες

  • Προιόν: Βιντεοκάμερες

   • Γενικές πληροφορίες:
   • Είδος Κάλυψης: Παραλαβή/Παράδοση στον χώρο του πελάτη (*Για Κύπρο ισχύει παράδοση με ευθύνη του πελάτη)
   • Περίοδος Εγγύησης: 24 Μήνες

  • Προιόν: Ψυγεία

   Γενικές πληροφορίες:
   Είδος Κάλυψης: Επίσκεψη στο χώρο του πελάτη
   Περίοδος Εγγύησης: 24 Μήνες

  • Προιόν: Πλυντήρια

   Γενικές πληροφορίες:
   Είδος Κάλυψης: Επίσκεψη στο χώρο του πελάτη
   Περίοδος Εγγύησης: 24 Μήνες

  • Προιόν: Φούρνοι Μικροκυμάτων

   Γενικές πληροφορίες:
   Είδος Κάλυψης: Παραλαβή/Παράδοση στο χώρο του πελάτη
   Περίοδος Εγγύησης: 24 Μήνες

  • Προιόν: Air Conditioner

   Γενικές πληροφορίες:
   Είδος Κάλυψης: Επίσκεψη στο χώρο του πελάτη
   Περίοδος Εγγύησης: 24 Μήνες

  • Προιόν: Εντoιχοιζόμενοι Φούρνοι

   Γενικές πληροφορίες:
   Είδος Κάλυψης: Επίσκεψη στο χώρο του πελάτη
   Περίοδος Εγγύησης: 24 Μήνες

  • Προιόν: Ηλεκτρικές σκούπες

   Γενικές πληροφορίες:
   Είδος Κάλυψης: Επίσκεψη στο χώρο του πελάτη
   Περίοδος Εγγύησης: 24 Μήνες

  • Προιόν: DVM Digital Variable Multi Indoor

   • Γενικές πληροφορίες:
   • Είδος Κάλυψης: Επίσκεψη στο χώρο του πελάτη
   • Περίοδος Εγγύησης: 24 Μήνες

  • Προιόν: FJM Free Joint Multi

   • Γενικές πληροφορίες:
   • Είδος Κάλυψης: Επίσκεψη στο χώρο του πελάτη
   • Περίοδος Εγγύησης: 24 Μήνες

  • Προιόν: EHS Eco Heating System

   • Γενικές πληροφορίες:
   • Είδος Κάλυψης: Παραλαβή/Παράδοση στο χώρο του πελάτη
   • Περίοδος Εγγύησης: 24 Μήνες

  • Προιόν: CAC Commercial Air Conditioners

   • Γενικές πληροφορίες:
   • Είδος Κάλυψης: Επίσκεψη στο χώρο του πελάτη
   • Περίοδος Εγγύησης: 24 Μήνες

  • Προιόν: Solid State Drive

   • Γενικές πληροφορίες: Αντικατάσταση από σημείο αγοράς
   • Είδος Κάλυψης: Παραλαβή/Παράδοση στο χώρο του πελάτη
   • Περίοδος Εγγύησης: 35 Μήνες

  • Προιόν: Optical disc drive

   • Γενικές πληροφορίες: Αντικατάσταση από σημείο αγοράς
   • Είδος Κάλυψης: Παραλαβή/Παράδοση στο χώρο του πελάτη
   • Περίοδος Εγγύησης: 24 Μήνες

  • Προιόν: SD Card

   • Γενικές πληροφορίες: Αντικατάσταση από σημείο αγοράς
   • Είδος Κάλυψης: Παραλαβή/Παράδοση στο χώρο του πελάτη
   • Περίοδος Εγγύησης: 60 Μήνες (Standard series)/120 Μήνες (Plus/Pro series)

Πολιτική Εγγύησης

1. Οι περίοδοι εγγύησης και οι υπηρεσίες εγγύησης προορίζονται μόνο ως γενικές οδηγίες και ενδέχεται να υπάρχουν παραλλαγές.

2. Η περίοδος εγγύησης ισχύει από την ημερομηνία αγοράς από τον πρώτο πελάτη και είναι μεταβιβάσιμη μόνο μεταξύ τελικών καταναλωτών.

3. Η εγγύηση καλύπτει μόνο κατασκευαστικά ελαττώματα. Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτή δεν περιλαμβάνει αναλώσιμα είδη, όπως μπαταρίες, λαμπτήρες και τα δοχεία μελάνης, εκτός αν αναφέρονται παραπάνω υπό τον τίτλο «γενικές πληροφορίες».

4. Η ευθύνη της Samsung Electronics (ή του αντιπροσώπου για τη συντήρηση των προϊόντων της) περιορίζεται στο κόστος επισκευής και / ή την αντικατάσταση του προϊόντος από την εγγύηση. Η εγγύηση ακυρώνεται εάν το ελάττωμα οφείλεται (όπως και αν προέκυψε) σε κακή χρήση, αμέλεια, και παραβίαση ή εσφαλμένη ρύθμιση. Ακυρώνεται, εφόσον μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα πραγματοποιήσουν οποιεσδήποτε αλλαγές και / ή επισκευές.

5. Επίσης, η εγγύηση ακυρώνεται μεταξύ άλλων στις ακόλουθες περιπτώσεις:
- Για την επισκευή ενός οικιακού προϊόντος που χρησιμοποιείται σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον.
- Για επισκευή που οφείλεται σε κακή εγκατάσταση στο σπίτι σας.
- Για επισκευές σε οποιοδήποτε προϊόν, του οποίου ο αριθμός σειράς έχει αφαιρεθεί.
- Σε περίπτωση που ένα βοηθητικό εξάρτημα το οποίο δεν παρέχεται ή συνιστάται από τη Samsung προκαλέσει προβλήματα ή βλάβες που συνδέονται με ή χρησιμοποιούνται σε σχέση με το προϊόν.

6. Τα νόμιμα δικαιώματα των καταναλωτών με βάση την ισχύουσα εθνική νομοθεσία που προκύπτουν από τη σύμβαση πώλησης ή με άλλο τρόπο δεν επηρεάζονται από την παρούσα εγγύηση.

7. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του προϊόντος παρακαλούμε συμβουλευτείτε το έντυπο εγγύησης που συνοδεύει το προϊόν.

Εγγύηση Ευρωπαϊκού Χώρου
Η Samsung παρέχει περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή σε καταναλωτές που αγοράζουν εντός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και Ελβετίας («Ευρώπη») ένα προϊόν που διατέθηκε από τη Samsung στην Ευρώπη.
Οι καταναλωτές μπορούν να αιτηθούν την παροχή υπηρεσιών εγγύησης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το δικαίωμα εγγύησης (περίοδος εγγύησης και παροχή υπηρεσίας) θα είναι εκείνο της χώρας στην οποία πραγματοποιείται το αίτημα εγγύησης.
Περισσότερες πληροφορίες για την εγγύηση εντός Ευρώπης μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.
http://www.samsung.com/gr/support/warranty-europe/

Παρακαλούμε σημειώστε ότι αυτή είναι μία οικειοθελής εγγύηση κατασκευαστή που παρέχει επιπρόσθετα δικαιώματα και δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματα των καταναλωτών από την πώληση αγαθών σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία.
Για να ζητήσουν την παρούσα εγγύηση, οι καταναλωτές πρέπει να προσκομίσουν την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς (όταν το προϊόν αρχικώς πωλήθηκε στον καταναλωτή).
Τυχόν προωθητικές ενέργειες που παρατείνουν ή επεκτείνουν τους όρους της περιορισμένης εγγύησης κατασκευαστή, ισχύουν μόνο για τη συγκεκριμένη χώρα και δεν μπορούν να αποτελέσουν αξίωση σε χώρες άλλες από αυτή που πραγματοποιεί την προωθητική ενέργεια.

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών
Για οποιαδήποτε πληροφορία για το προϊόν σας επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.
Ελλάδα: Από σταθερό: 80111-SAMSUNG (80111 7267864), αστική χρέωση Από κινητό: 210 6897691 Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 19:00 και Σάββατο 09:00-15:00.
Κύπρος: Από σταθερό: 8009 4000 χωρίς χρέωση Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 19:00 και Σάββατο 09:00-15:00.
Έχετε κάποιο πρόβλημα ή κάποια απορία με το smartphone ή τη Smart TV σας; Αφήστε έναν εκπρόσωπό μας να συνδεθεί απομακρυσμένα στη συσκευή σας μέσω της Απομακρυσμένης Διαχείρισης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δευτέρα - Παρασκευή | 09:00 - 19:00
Σάββατο | 09:00 - 15:00

※Από κινητό: 210 6897691

※Για εξυπηρέτηση πελατών από Κύπρο
8009 4000 (χωρίς χρέωση)
Δευτέρα - Παρασκευή | 09:00 - 19:00
Σάββατο | 09:00 - 15:00

Για υποστήριξη εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων και fax, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα υποστήριξης της HP στο
www.support.hp.com