Ψηφιακό Σήμα

 1. Οι οδηγίες συντονισμού και ταξινόμησης που ακολουθούν διαφοροποιούνται ανά τύπο/σειρά τηλεόρασης (Α,Β, C, D, E, F, H).
 2. Εάν γνωρίζετε τη σειρά της τηλεόρασής σας, μπορείτε να μεταβείτε στην αντίστοιχη υπο-ενότητα και να ακολουθήσετε τα βήματα.
 3. Αν χρειάζεστε βοήθεια για να διαπιστώσετε τη σειρά της τηλεόρασής σας, πιέστε το πλήκτρο Menu στο τηλεχειριστήριο σας.
 4. Ανάλογα με την εικόνα του μενού που θα δείτε, ακολουθήστε τα αντίστοιχα βήματα παρακάτω.
1η Περίπτωση (Σειρές C, D & E)
BHMA 1
Πιέστε το κουμπί ▼ μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη ¨Κανάλι¨.

Μετά πιέστε το κουμπί μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη ¨Κεραία¨.

BHMA 2
Πιέστε το κουμπί ▼ μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη ¨Αυτόματος συντονισμός¨.

Μετά πιέστε το κουμπί για να επιλέξετε τον ¨Αυτόματο συντονισμό¨.

ΒΗΜΑ 3
Πιέστε το κουμπί για να «τρέξετε» τον Αυτόματο συντονισμό.
ΒΗΜΑ 4
Στις ¨Επιλογές Αυτόματου συντονισμού¨ χρησιμοποίηστε τα κουμπιά για να επιλέξετε την επιλογή ¨Ψηφιακά και αναλογικά¨, και στη συνέχεια πιέστε το κεντρικό πλήκτρο.

Ένας πράσινος κύκλος πρέπει να εμφανίζεται όπως φαίνεται παρακάτω:

ΒΗΜΑ 5
Επιλέξτε ¨Επόμενο¨. Πιέστε το κεντρικό πλήκτρο .¨Ο αυτόματος συντονισμός είναι σε εξέλιξη¨ όπως φαίνεται παρακάτω.
ΒΗΜΑ 6
Μόλις ολοκληρωθεί ο αυτόματος συντονισμός πιέστε το κεντρικό πλήκτρο.
2η Περίπτωση (Σειρά Β)
BHMA 1
Πιέστε το κουμπί ▼ μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη ¨Κανάλι¨.

Μετά πιέστε το κουμπί μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη ¨Κεραία¨.

BHMA 2
Πιέστε το πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη ¨Αυτόματη αποθήκευση¨. Μετά πιέστε το πλήκτρο για να μπείτε στο μενού ¨Αυτόματη αποθήκευση¨.
BHMA 3
Επιλέγξτε ¨Κεραία¨ και τύπο καναλιών ¨Ψηφιακό¨πατώντας το κεντρικό πλήκτρο .
BHMA 4
Πιέστε το κεντρικό πλήκτρο για να ξεκινήσει ο Αυτόματος συντονισμός.
BHMA 5
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, ο συντονισμός έχει γίνει με επιτυχία.
3η Περίπτωση (Σειρές A & F)
BHMA 1
Πιέστε το πλήκτρο ▼ μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη ¨Ψηφιακό Mενού¨.
BHMA 2
Πιέστε το πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη ¨Ξενάγηση¨.
BHMA 3
Πιέστε το πλήκτρο ▼ μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη ¨Ψηφιακά κανάλια¨. Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο
BHMA 4
Πιέστε το πλήκτρο ▼ μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη ¨Αυτόματη αποθήκευση¨.
BHMA 5
Αφού ολοκληρωθεί η σάρωση, η λίστα καναλιών θα ενημερωθεί αυτόματα.
4η Περίπτωση ( R, MS, Q, κλπ)
BHMA 1
Πρώτα απ 'όλα, αναζητήστε το κουμπί D.MENU στο τηλεχειριστήριο και πατήστε το μία φορά.
BHMA 2
Πιέστε το πλήκτρο ▼ έτσι ώστε να επιλεγεί η ένδειξη ¨Κανάλι¨.
BHMA 3
Πιέστε το πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη ¨Αυτόματη αποθήκευση¨.
BHMA 4
Πιέστε το πλήκτρο και μετά το κεντρικό πλήκτρο για να ξεκινήσει η ¨Αυτόματη σάρωση .
BHMA 5
Αφού ολοκληρωθεί η σάρωση, η λίστα καναλιών θα ενημερωθεί αυτόματα.
5η Περίπτωση (Σειρά Η)
BHMA 1
Πιέστε το πλήκτρο "Menu"
BHMA 2
Χρησιμοποίηστε τα κουμπιά ▲ ή ▼, επέλεξε "Εκπομπή" και πιέστε το κεντρικό πλήκτρο.
BHMA 3
Χρησιμοποίηστε τα κουμπιά ▲ ή ▼, επέλεξε "Αυτόματος συντονισμός και πιέστε το κεντρικό πλήκτρο.
BHMA 4
Επιλέξτε "Έναρξη" και πιέστε το κεντρικό πλήκτρο για να ξεκινήσει ο Αυτόματος συντονισμός.
BHMA 5
Βεβαιωθείτε ότι οι επιλογές "Κεραία" και "Ψηφιακό" είναι επιλεγμένες και πιέστε "Σάρωση"
1.ΣΕΙΡΑ Α+Β
 • 1. Επιλέγξτε Menu από το τηλεχειριστήριο.
 • 2. Επιλέγξτε ΚΕΡΑΙΑ ή ΚΑΝΑΛΙ
 • 3. Επιλέξτε ΛΙΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ (είναι η τελευταία επιλογή)
 • 4. Επιλέγξτε από τη λίστα το κανάλι που θέλετε να αλλάξετε θέση χωρίς να πατήσετε ENTER.
 • 5. Πιέστε TOOLS από το τηλεχειριστήριο.
 • ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ή ΕΠΕΞΕΓΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΝΑΛΙΩΝ: Μετακινήστε το στη θέση που θέλετε, και πιέστε ENTER. Θα εμφανιστεί ειδοποίηση: “Το κανάλι χρησιμοποιείται ήδη. Αντικατάσταση Καναλιού;”. Πιέστε ΝΑΙ ή ΟΚ.
  ΣΕΙΡΑ C
 • 1. Επιλέγξτε Menu από το τηλεχειριστήριο.
 • 2. Επιλέξτε KANAΛΙ
 • 3. Επιλέξτε ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
 • 4. Επιλέγξτε από τη λίστα το καναλι που θέλετε να αλλάξετε θέση χωρίς να πατήσουμε ENTER.
 • 5. Πιέστε TOOLS από το τηλεχειριστήριο.
 • ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ή ΕΠΕΞΕΓΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΝΑΛΙΩΝ: Μετακινήστε το στη θέση που θέλετε, και πιέστε ENTER. Θα εμφανιστεί ειδοποίηση: “Το κανάλι χρησιμοποιείται ήδη. Αντικατάσταση Καναλιού;”. Πιέστε ΝΑΙ ή ΟΚ.
  3.ΣΕΙΡΑ D
  SMART TV (5500 και πάνω)

 • 1. Επιλέξτε SMART HUB
 • 2. Επιλέξτε ΚΑΝΑΛΙ ή CHANNEL
 • 3. Επιλέγξτε από τη λίστα το κανάλι που θέλετε να αλλάξετε θέση χωρίς να πατήσετε ENTER
 • 4. Πιέστε TOOLS από το τηλεχειριστήριο.
 • ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ή ΕΠΕΞΕΓΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΝΑΛΙΩΝ: Μετακινήστε το στη θέση που θέλετε, και πιέστε ENTER. Θα εμφανιστεί ειδοποίηση: “Το κανάλι χρησιμοποιείται ήδη. Αντικατάσταση Καναλιού;”. Πιέστε ΝΑΙ ή ΟΚ.
  4.ΣΕΙΡΑ D
  OXI SMART TV

 • 1. Πιέστε CONTENT
 • 2. Πιέστε ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
 • 3. Επιλέγξτε από τη λίστα το κανάλι που θέλετε να αλλάξετε θέση χωρίς να πατήσετε ENTER
 • 4. Πιέστε TOOLS από το τηλεχειριστήριο.
 • ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ή ΕΠΕΞΕΓΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΝΑΛΙΩΝ: Μετακινήστε το στη θέση που θέλετε, και πιέστε ENTER. Θα εμφανιστεί ειδοποίηση: “Το κανάλι χρησιμοποιείται ήδη. Αντικατάσταση Καναλιού;”. Πιέστε ΝΑΙ ή ΟΚ.
  5.ΣΕΙΡΑ ES
  SMART TV (5500 και πάνω)

 • 1. Πιέστε SMART HUB
 • 2. Επιλέξτε ΚΑΝΑΛΙ ή CHANNEL
 • 3. Επιλέγξτε από τη λίστα το κανάλι που θέλετε να αλλάξετε θέση χωρίς να πατήσετε ENTER
 • 4. Πιέστε TOOLS από το τηλεχειριστήριο.
 • ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ή ΕΠΕΞΕΓΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΝΑΛΙΩΝ: Μετακινήστε το στη θέση που θέλετε, και πιέστε ENTER. Θα εμφανιστεί ειδοποίηση: “Το κανάλι χρησιμοποιείται ήδη. Αντικατάσταση Καναλιού;”. Πιέστε ΝΑΙ ή ΟΚ.
  6.ΣΕΙΡΑ ES
  OXI SMART TV

 • 1. Πιέστε CONTENT
 • 2. Πιέστε ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
 • 3. Επιλέγξτε από τη λίστα το κανάλι που θέλετε να αλλάξετε θέση χωρίς να πατήσετε ENTER
 • 4. Πιέστε TOOLS από το τηλεχειριστήριο.
 • ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ή ΕΠΕΞΕΓΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΝΑΛΙΩΝ: Μετακινήστε το στη θέση που θέλετε, και πιέστε ENTER. Θα εμφανιστεί ειδοποίηση: “Το κανάλι χρησιμοποιείται ήδη. Αντικατάσταση Καναλιού;”. Πιέστε ΝΑΙ ή ΟΚ.
  7.ΣΕΙΡΑ F-H

 • 1. Πιέστε MENU από το τηλεχειριστήριο.
 • 2. Επιλέξτε ΕΚΠΟΜΠΗ
 • 3. Επιλέξτε ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ
 • 4. Επιλέγξτε από τη λίστα το κανάλι που θέλετε να αλλάξετε θέση χωρίς να πατήσετε ENTER
 • 5. Αριστερά με το βελάκι επιλέγξτε “Αλλαγή Αριθμού”
 • 6. Πιέστε ΕΝΤΕR
 • 7. Μετακινήστε το με τα βελάκια στη θέση που θέλετε. Στη νέα θέση και πιέστε ENTER