Corporate Citizenship

Okoliš

Samsung se odgovorno odnosi
prema okolišu u cjelokupnom svom poslovanju,
za dobrobit cijele globalne zajednice.

Odgovoran opskrbni lanac i ciklus životnog
vijeka proizvoda

Samsung se ponosi svojim snažnim načelima i jasnim smjernicama za zaštitu okoliša, a uz to redovito ocjenjuje sigurnost uvjeta na radu i zaštitu okoliša koje primjenjuju njegovi partneri-opskrbljivači sirovinama.

Odgovorni proizvodi

Upotrebom procesa i tehnologija koji ne utječu negativno na okoliš, Samsung dijeli svoju ekološku viziju sa zaposlenicima, ali i s potrošačima.

Samsungova program korporativne društvene odgovornosti pod nazivom Nada za djecu

Odgovorno upravljanje objektima

Samsung štiti okoliš svojim ekološki osviještenim aktivnostima koje potrošnju energije smanjuju na najmanju moguću mjeru, a uz to smanjuju emisiju ugljika.